FØRSTEHJELP, LIVREDNING, HLR

FØRSTEHJELPSKURS, ÅRLIG  LIVREDNINGSPRØVE  I  VANN  og INNFØRINGSKURS I HJERTESTARTERE  
Disse kursene arrangeres etter behov - vanligvis høst og vår.

FØRSTEHJELPSKURS
Særlig aktuelle for foreldre,lærere, instruktører/ trenere, bedrifter, kommuner, helsepersonell.

 

Førstehjelp er den første hjelp alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller alvorlig skade. Hjerte- lungeredning kjøper tid og mer enn dobler sjansen til en vellykket redning ved en akutt hjertestans.        På kurset går man gjennom følgende temaer:

 • Medisinsk nødtelefon - 1 1 3. Hvor kan jeg ringe hvis jeg trenger hjelp?
 • Hva har hendt? Undersøkelse av hjelpeløs person. Vurdering, oversikt.
 • Hjerte lungeredning (HLR)
 • Fjerne fremmedlegemer fra halsen
 • Alvorlig og akutt sykdom og skader
 • Opptreden på skadestedet
 • Førstehjelp i det daglige
DEN ÅRLIGE LIVREDNINGSPRØVEN I VANN 

 er et krav når man har ansvar for grupper i vann / basseng.

MÅLGRUPPE: Lærere som har svømmeundervisning, svømmeinstruktører, og andre med ansvar for personer og grupper i bad / vann.
Ifølge forskrifter fra Utdanningsdirektoratet, må man ha førstehjelpskurs før man kan ta den årlige livredningsprøven i vann. Den årlige prøven skal være gjennomført innen et år etter at den sist var tatt.

GJENNOMFØRING AV DEN ÅRLIGE PRØVEN I VANN I ROTNESBADET

 • hoppe/stupe uti vannet på dypeste del av bassenget
 • deretter svømme direkte 100 meter bryst og 100 meter rygg
 • dykke ned og hente opp en livredningsdukke eller partner fra ca 1.40 meter dyp og ilandføre partneren minst 20 meter
 • deretter gjennomføre hjerte/lungeredning på øvingsdukke


 NB! i tilknytning til prøven skal kandidaten kort redegjøre for:

 • alarmplan/alarmrutiner i eget badeanlegg
 • prinsippene med "den forlengede arm",f.eks. kasteline, livbøye eller redningsstang
 • redning m/båre av person med nakke/ryggskade

Kurs holdes ca hvert halvår: neste vinter/vår 2018

INNFØRINGSKURS I HJERTESTARTER
Kurs holdes etter behov og på forespørsel fra grupper, bedrifter,privatpersoner etc.


Påmelding kurs

Trykk på aktuell kurstype nederst og fyll ut informasjon
.................................................................................
Kursinndeling BABY- og SMÅBARNSVØMMING
Skedsmotun: Tirsdag

Babyer fra ca 2-3 mnd -  :                kl. 16.00
Baby- og småbarn-ca 1-3 år:           kl. 16.30 

                                                          
Libadet
: S
øndag ettermiddag :
Småbarnsvømming:                                        ca. 3 -  4 år            kl 17.00  
Småbarn/begynnende svømmeopplæring:   ca. 4 -  5 år            kl 17.00 

SVØMMEKURS BARN,UNGDOM:
SØNDAG ettermiddag /kveld


Pt. er det ikke tilbud om vanngymnastikk pga mangel på bassengtid.

Klikk her for mer info om dette kurset
Navn:
Fødselsdato:
En forelders navn og adresse:
Mobilnr:
E-post:
 
Melding: