Kontakt oss

Arrangør: Nittedal Babysvømming
og 
Nittedal Svømming og Livredning
Klubb av Norges Livredningsselskap

Dagl. leder: Anne Edith Corneliussen

Bad: Libadet på Slattum
Birkelundsv. 68a,Hagan

Skedsmotun,Terapibad
Husebyv.18,2020 Skedsmokorset

Mobil nr: +47 995 42 606

Nittedal Babysvømming

nittedal.babysvomming@hotmail.com

Nittedal Svømming og Livredning

nittedal.sl@hotmail.com


Årsmøte i Nittedal Svømming og Livredning

Til  medlemmer /styret  i Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap

 

INNKALLING  til ÅRSMØTE

Onsdag 14.mars 2018

kl. 19.00 hos leder Anne Edith (Nedre Bjertnes 1a)

 

Saksliste:

1. Konstituering

  • Åpning av møtet
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av saksliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent

2. Godkjenning av årsmelding for 2017

 

3. Godkjenning av regnskap for 2017

 

4. Godkjenning av budsjett for 2018

 

5. Valg av styret og revisor/regskapsfører

 

6. Representant til landsmøte i NLS 21. og 22.april ?

 

7. Eventuelle innkomne forslag

 

Saker som ønskes tatt opp under eventuelt, må være styret i hende innen 1 uke før årsmøtet.

 

BEVERTNING.

Velkommen til årsmøte!

Med hilsen­­

Styret i Nittedal Svømming og Livredning

Påmelding kurs

Trykk på aktuell kurstype nederst og fyll ut informasjon
.................................................................................
Kursinndeling BABY- og SMÅBARNSVØMMING
Skedsmotun: Tirsdag

Babyer fra ca 2-3 mnd -  :                kl. 16.00
Baby- og småbarn-ca 1-3 år:           kl. 16.30 

                                                          
Libadet
: S
øndag ettermiddag :
Småbarnsvømming:                                        ca. 3 -  4 år            kl 17.00  
Småbarn/begynnende svømmeopplæring:   ca. 4 -  5 år            kl 17.00 

SVØMMEKURS BARN,UNGDOM:
SØNDAG ettermiddag /kveld


Pt. er det ikke tilbud om vanngymnastikk pga mangel på bassengtid.

Klikk her for mer info om dette kurset
Navn:
Fødselsdato:
En forelders navn og adresse:
Mobilnr:
E-post:
 
Melding: