Babysvømming

BABYSVØMMING

Nye Rotnesbadet er klart  og velkommen på høstens baby- og småbarnsvømming 

KURS og TIDER:
Tidene er ikke satt opp endelig ennå, men blir på følgende dager og ca. tider:

Torsdag : Mel. kl 16 og 18 + søndag mel. kl 15 og 18 for:

- BABYSVØMMIING:                                               ca. 0 - 2 år       
- SMÅBARNSVØMMING:                                       ca. 2 - 4 år

Vi har egne søskengrupper for baby- og småbarnsvømming.

EKSTRA TILBUD :
Vi har en fleksibel ordning ved at dere kan bytte på kursdag- om dere iblant ikke kan delta på den faste kursdagen deres.

I tillegg har vi:

Torsdag : Mel. kl 18 og 19 + søndag mel. kl 17.30 og 19 for:

- BEGYNNENDE SVØMMEOPPLÆRING             ca. 4 - 5 år
- SVØMME- og LIVREDNINGSKURS                    ca. 5 - 7 år

PÅMELDING I RUBRIKKEN VED SIDEN AV HER.


MÅL FOR KURSET: Selvberging

Faller et barn i vannet skal det ikke få panikk, men kunne ta seg opp og i sikkerhet/inn til land. Trygghet i vann starter med babysvømming; bli vant med vannet , takle å ha hodet under vann v.hj.a. dykkerrefleks, kos og lek med foreldre.

 

KURSINNHOLD:

Øvelser og sanger legges opp etter barnets alder og utviklingstrinn -både fysisk, psykisk og sosialt. På dette kurset er det viktigste at babyen føler trygghet mht omgivelsene  i vannet sammen med foreldre i en ½ time, som er viet dets fulle oppmerksomhet. Rutiner i vannet skaper også trygghet; oppvarming, samling og sang, hovedaktiviteter og avslutning med sang. Av aktivitetene blir det «svømming» på  mage- og rygg, dykk, «stup/hopp», mattelek ,litt livredning og HLR (hjerte-lungeredning) på slutten av kurset. Alle får eget diplom med bilde av babyen og foreldre.

Mot slutten av hvert kurs kommer undervannsfotograf for å ta bilder under og over vann. Bilder kan tas av barnet, foreldre og evt. søsken. Man velger selv -etter å ha sett bildene- om man ønsker å kjøpe bildene. 

NB. Vi har lange kurs mtp å sikre kontinuitet, utbytte og innlæring.


HVA ER BABY- og SMÅBARNSVØMMING ? 


Baby- og småbarnsvømming er forskjellige aktiviteter i vann for barnefamilien, starten på tidlig selvberging. Det er ofte en av de første aktivitetene en baby kan delta på der den får brukt hele kroppen, som den ellers ikke får beveget på samme måte liggende passivt på rygg / mage.

Se videoen; begynnelsen i badekaret https://www.youtube.com/watch?v=eECcA-FjH3o&feature=youtu.be

Sanger er en del av innholdet:

Sang i starten- her ca 2-3 år: https://www.dropbox.com/s/ffhv5y0fmwk8tvl/video%201.mp4?dl=0
Avslutningssang:
 https://www.dropbox.com/s/l2wmy7e4q8om3fv/video%202.mp4?dl=0HVORFOR KAN VI DYKKE BARNET ? 


Babyer er født med mange reflekser, som avtar eller forsvinner med alderen. Bl.a har de to ulike reflekser som gjør at de kan dykke; ansiktsrefleks og struperefleks. Fra ca ½ års alderen avtar struperefleksen gradvis, men det er ikke noe i veien for å starte med baby-/småbarnsvømming etter 6 mnd for det. Babyene trenes opp til å holde pusten, men samtidig på en langt mindre anstrengende måte enn hos større barn, selv om også disse- over tid-  lærer å forholde seg til dykking.

Se video om dykkinghttps://www.dropbox.com/s/m1y7jxeyksife70/LEK%20.%20m%20dykking.wmv?dl=0

Innholdet på kurset er øvelsesaktiviteter og sanger som legges opp etter barnets alder og utviklingstrinn -både fysisk, psykisk og sosialt, så hvert kurs har derfor litt forskjellig innhold. Barn lærer gjennom lek og det legges opp til hovedaktiviteter for mage- og ryggliggende, dykk, stup, hopp, flytemidler,livredning,sklie, sangleker o.a. Det viktigste er at barnet skal få et naturlig forhold til vann på et tidlig stadie og dermed kunne bli tidlig selvbergende.


FORDELER  MED BABYSVØMMING
.

Vann er et godt stimuleringsmiljø der barnet bruker hele kroppen, noe som igjen virker positivt på hele bevegelsesutviklingen. Det er som kjent svært viktig med allsidig og hyppig  sansestimulering-spesielt i barnets 1.leveår.

I denne ½ timen ,som er viet barnets oppmerksomhet, har også hudkontakt med foreldre positiv innvirkning. Fortrolighet med vann skaper trygghet, som igjen kan forebygge drukningsulykker. Familien får også god kontakt med andre foreldre og barn, og barnet blir tidlig vant til sosial omgang med andre.HISTORIKK OM BABYSVØMMING:


Historisk sett har babysvømming foregått blant romerne og grekerne gjennom mange generasjoner. Moderne babysvømming ble startet av en australiener (Claire Timmermans) i U.S.A i 1960. I Norge startet organisert babysvømming i begynnelsen av 1970-tallet, og har siden økt i stor grad – i takt med utdannede instruktører og bassengutbygging. Nå tilbys kurs stort sett over hele Norge. 


Nittedal Babysvømming
 startet med kurs i 1990- på Rotnesbadet og etterhvert også på Glittrebadet i Hakadal noen år. Siden er kurstilbudet utvidet også til å omfatte barn, ungdom, voksne. I 2 år frem til sommer 2020 holdes kurs på Skedmotun, i påvente av at et nytt Rotnesbad skal bli ferdig.


FOTOGALLERIET  UNDER :
Klikk på hvert bilde og tekst kommer frem under bildet

Alder:

fra ca. 2-3 mnd. - ca 2 år
 

BAD:

Rotnesbadet, Rotnes
 

KURSTIDER:

Torsdag og søndag ettermiddag
(muligens også formiddag)
NB. Man kan bytte på kursdag om behov

KURSVARIGHET

September til desember 2020
Fortløpende inntak etter oppstart - om plass

KURSAVGIFT

Kr 2500,-  (ca.15 ganger)
Søsken/fam.rabatt på alle kurs i vår regi.

Påmelding

Om Nittedal Babysvømming og Nittedal Svømming og Livredning

Daglig leder og hovedinstruktør på alle kurstyper er Anne Edith Corneliussen. Utdannet gjennom Norges Idrettshøyskole og Atlantis Medisinske Høyskole, samt kurs gjennom Norges Livredningsselskap, 39 års erfaring som instruktør i baby- og småbarnssvømming og svømmeopplæring av barn, ungdom og voksne. Vært lærer i bl.a kroppsøving på alle skoletrinn- fra 6-19 år. Oppdatering skjer jevnlig gjennom seminarer og nye kurs.


Instruktører på svømme- og livredningskursene på Libadet:

Alle er godkjente instruktører med kurs i svømming og livredning og har avlagt den årlige livredningsprøven i vann for Libadet, inkl. repetisjon av hjerte - og lungeredning (HLR). Instruktørene deltar på seminarer, oppfriskningskurs og samarbeidsmøter.

Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet  (helt nytt)
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan


Mobil

Kontakt skjema