BABY- og SMÅBARNSVØMMING

KURSSTED: Skedsmotun, Skedsmokorset:


BABY- og SMÅBARNSVØMMING:
Babysvømmere (fra ca. 2-3 mnd.- ):  Tirsdag kl 16.00

Baby- og småbarn (fra ca. 1-3 år):     Tirsdag kl 16.30                                                                               

PÅMELDING:  Se nederst eller  Klikk her


KURSVARIGHET

Start: uke 36  t.o.m uke 50
NB. Vi har lange kurs mtp å sikre kontinuitet ,utbytte og innlæring.

 

KURSAVGIFT  ( baseres på antall ganger kurset varer )
Kr.3300,-

Om ønskelig kan kursbeløpet deles opp og betales i 2 omganger (1.del ved kursstart og 2.del innen oktober)

 

MÅL FOR KURSET:

Overordnet mål = selvberging:

Faller et barn i vannet skal det ikke få panikk, men kunne ta seg opp og i sikkerhet /  inn til land

Tidlig selvberging starter med babysvømming; bli vant med vannet , takle å ha hodet under vann v.hj.a. dykkerrefleksen, kos og lek med foreldre

 

KURSINNHOLD:

Øvelser og sanger legges opp etter barnets alder og utviklingstrinn -både fysisk, psykisk og sosialt. På dette kurset er det viktigste at babyen føler trygghet mht omgivelsene  i vannet sammen med foreldre i en ½ time, som er viet dets fulle oppmerksomhet. Rutiner i vannet skaper også trygghet; oppvarming, samling og sang, hovedaktiviteter og avslutning med sang. Av aktivitetene blir det «svømming» på  mage- og rygg, dykk, «stup/hopp», mattelek ,litt livredning og HLR (hjerte-lungeredning) på slutten av kurset. Alle får eget diplom med bilde av babyen og foreldre.

 

NB:

For eldre barn har vi svømmekurs på LIBADET på Slattum, søndag ettermiddag: 
SMÅBARNSVØMMING, ca. 3-4 år   og  BEGYNNENDE SVØMMEOPPLÆRING,ca. 4-5 år  :


 

HVA ER BABY- og SMÅBARNSVØMMING ? 

Baby- og småbarnsvømming er forskjellige aktiviteter i vann for barnefamilien, starten på tidlig selvberging. Det er ofte en av de første aktivitetene en baby kan delta på der den får brukt hele kroppen, som den ellers ikke får beveget på samme måte liggende passivt på rygg / mage.

Se videoen; begynnelsen i badekaret https://www.youtube.com/watch?v=eECcA-FjH3o&feature=youtu.be

Sanger er en del av innholdet:

Sang i starten- her ca 2-3 år: https://www.dropbox.com/s/ffhv5y0fmwk8tvl/video%201.mp4?dl=0
Avslutningssang:
 https://www.dropbox.com/s/l2wmy7e4q8om3fv/video%202.mp4?dl=0


HVORFOR KAN VI DYKKE BARNET ? 
Babyer er født med mange reflekser, som avtar eller forsvinner med alderen. Bl.a har de to ulike reflekser som gjør at de kan dykke; ansiktsrefleks og struperefleks. Fra ca ½ års alderen avtar struperefleksen gradvis, men det er ikke noe i veien for å starte med baby-/småbarnsvømming etter 6 mnd for det. Babyene trenes opp til å holde pusten, men samtidig på en langt mindre anstrengende måte enn hos større barn, selv om også disse- over tid-  lærer å forholde seg til dykking.

Se video om dykkinghttps://www.dropbox.com/s/m1y7jxeyksife70/LEK%20.%20m%20dykking.wmv?dl=0

Innholdet på kurset er øvelsesaktiviteter og sanger som legges opp etter barnets alder og utviklingstrinn -både fysisk, psykisk og sosialt, så hvert kurs har derfor litt forskjellig innhold. Barn lærer gjennom lek og det legges opp til hovedaktiviteter for mage- og ryggliggende, dykk, stup, hopp, flytemidler,livredning,sklie, sangleker o.a. Det viktigste er at barnet skal få et naturlig forhold til vann på et tidlig stadie og dermed kunne bli tidlig selvbergende.

Babysvømmingens overordnede målsetting er:

 ”Faller et barn i vannet, skal det ikke få panikk, men kunne ta seg opp og inn til land”

FORDELER  MED BABYSVØMMING.

Vann er et godt stimuleringsmiljø der barnet bruker hele kroppen, noe som igjen virker positivt på hele bevegelsesutviklingen. Det er som kjent svært viktig med allsidig og hyppig  sansestimulering-spesielt i barnets 1.leveår.

I denne ½ timen ,som er viet barnets oppmerksomhet, har også hudkontakt med foreldre positiv innvirkning. Fortrolighet med vann skaper trygghet, som igjen kan forebygge drukningsulykker. Familien får også god kontakt med andre foreldre og barn, og barnet blir tidlig vant til sosial omgang med andre.

HISTORIKK OM BABYSVØMMING:

Historisk sett har babysvømming foregått blant romerne og grekerne gjennom mange generasjoner. Moderne babysvømming ble startet av en australiener (Claire Timmermans) i U.S.A i 1960. I Norge startet organisert babysvømming i begynnelsen av 1970-tallet, og har siden økt i stor grad – i takt med utdannede instruktører og bassengutbygging. Nå tilbys kurs stort sett over hele Norge. 

Nittedal Babysvømming startet med kurs i 1990- på Rotnesbadet og etterhvert også på Glittrebadet i Hakadal noen år. Siden er kurstilbudet utvidet også til å omfatte barn, ungdom, voksne. I 2 år frem til sommer 2020 holdes kurs på Skedmotun, i påvente av at et nytt Rotnesbad skal bli ferdig.

Video

Ingen video a spille.

Påmelding kurs

Trykk på aktuell kurstype nederst og fyll ut informasjon
.................................................................................
Kursinndeling BABY- og SMÅBARNSVØMMING
Skedsmotun: Tirsdag

Babyer fra ca 2-3 mnd -  :                kl. 16.00
Baby- og småbarn-ca 1-3 år:           kl. 16.30 

                                                          
Libadet
: S
øndag ettermiddag :
Småbarnsvømming:                                        ca. 3 -  4 år            kl 17.00  
Småbarn/begynnende svømmeopplæring:   ca. 4 -  5 år            kl 17.00 

SVØMMEKURS BARN,UNGDOM:
SØNDAG ettermiddag /kveld


Pt. er det ikke tilbud om vanngymnastikk pga mangel på bassengtid.

Klikk her for mer info om dette kurset
Navn:
Fødselsdato:
En forelders navn og adresse:
Mobilnr:
E-post:
 
Melding: