Info til deltakere

OPPSTART AV KURSENE PÅ ROTNESBADET: uke 37
Alle påmeldte vi innen et par dager får mer detaljert info om kurset de er påmeldt til på torsdag eller søndag.
Trykk på aktuelt kurs i underfanene.

Smittevernregler mht Covid 19:

Vi legger opp kursene slik at smittevernreglene overholdes; 

1 meters regel: både mht bruk av garderober, i og ved bassenget
Desinfeksjon: av overflater, utstyr, vask /spriting av hender - spesielt før og etter en går inn i bygget -der spritflasker er utplassert.

NB. DET TAS FORBEHOLD OM ENDRINGER I KURSENE I FORHOLD TIL COVID 19 !

 

....................................................................................................................................................

BABY-og SMÅBARNSVØMMING starter i uke 37 på nye ROTNESBADET
SVØMME- OG LIVREDNINGSkurs starter i uke 43 på LIBADET
(pga oppussingsarbeider)
Alle deltakere i vinter/vår 2020 er blitt kontaktet på mail i august mht plass videre.
.......................................

FORELØPIG GENERELL STARTNFORMASJON til påmeldte på 
SVØMME- og LIVREDNINGSKURS FOR BARN og UNGDOM PÅ LIBADET

VELKOMMEN PÅ SVØMME-og LIVREDNINGSKURS høst 2020 på Libadet.

 

SØNDAG ettermiddag / kveld                     TID: Se angitt tidspunkt på tilsendt mail

 

Vi har 2 –flere grupper på samme tidspunkt med forskjellige ferdighetsnivå, som barna er fordelt på. Det kan bli justering av kursgruppene mtp riktig ferdighetsgruppe.

Nye barn settes på gruppe ut ifra alder /antatt ferdighetsnivå – evnt.gruppeendring etter noen ganger når vi har sett barnets nivå i vannet.

 

BAD:    Libadet, Slattum, Birkelundveien 68a,1481 Hagan

https://www.google.com/search?q=libadet&oq=libad&aqs=chrome.2.69i59j69i57j0l3j69i61.3154j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


KURSVARIGHET:  
Start: Begynnelsen av oktober  til desember 2020        
NB.INNTAK FORTLØPENDE deretter

Vi har lange kurs mtp å sikre kontinuitet ,utbytte og innlæring. for det er en lengre prosess å bli godt nok svømmedyktig og selvbergende 


KURSAVGIFT 
 ( baseres på antall ganger kurset varer ) 

Om ønskelig kan kursbeløpet deles opp og betales i 2 omganger (1.del v kursstart og 2.del innen mars)

Gi et ord om dere ønsker dette.

Søsken/ familierabatt: 

Faktura blir sendt på mail ved kursstart

Kursavgiften inkluderer medlemskap i Nittedal Svømming og Livredning ( av Norges Livredningsselskap) med flere fordeler.  Se link: https://www.livredning.no/blimedlem

UTSTYR:
Badetøy, badehette (gjerne i tøy) med navn foran, håndklær, såpe, dykkebriller om dere vil ha egne,men vi har også til utlån. For de yngste som fryser lett anbefaler vi en våtdrakt eller en ren lang overdel.

(Det kan man evnt se an etter første gang) Vi har noen til salgs ,som dere evnt kan prøve.


KURSRUTINER:

Det oppfordres til at barn over  ca.6 -7 år bruker garderoben til sitt kjønn.

Mtp ro på gruppen før dere- kom opp til bassenget kun noen minutter før kurset starter- og vent på tribunen til kursstart og vi gir beskjed om at dere skal komme ned og gå i bassenget.


NB. 
For nybegynnere og de yngste barna (under ca 7 år) skal  EN FORELDER/ VOKSEN VÆRE MED BARNET I VANNET mht barnets trygghet, framgang, læringseffektivitet, sikkerhet etc). Kan ses an etter hvert.

Foreldre o.a som vi se på svømmingen, kan gå rett opp til tribunen fra inngangshallen.

 

HYGIENE: NB,NB!!!    Alle må bidra til god vannkvalitet og hygiene:
DET MÅ TAS EN SKIKKELIG SÅPEDUSJ  - UTEN BADETØY - FØR BADING-mht å beholde god vannkvalitet.

Det er fint om dere snakker med barnet om viktigheten av dette.

Dobesøk kan med fordel gjøres før kursstart.

Smykker, klokker tas av- evnt. sminke da foreldre gjerne dykker sammen med barna

 

MÅLTID: Barnet må ikke spise rett før badingen –et lett måltid min. 1 ½ time før - viktig for å unngå ubehag og evnt. oppkast i vannet.

SYKDOM: Om barnet ikke er i form (forkjølet, feber, smittsom sykdom, f.eks. øyekatarr) skal det ikke delta. Dere trenger ikke si ifra om fravær -med mindre det blir over en lengre periode.

VERDISAKER tas med opp til basseng og kan legges der i kurv.

GJENGLEMT tøy og ting tas vare på og ligger nede i kasse under trappa.
FORSIKRING  må deltakerne selv ha .

AVLYSING -Om badet skulle bli stengt av kommunen pga tekniske problemer, etc meldes dette i tilfelle på SMS /mail. Selv om dette er "force majeure" , vil vi prøve så langt det lar seg gjøre at dette tas igjen.

Husk å melde evnt. endring av adresse ,e-mail eller mobilnr.

INSTRUKTØRER:
   Erlend, Hannah, Håvard, Selma, Parfait, Marius, Marie + andre assistenter

 

MÅL FOR KURSET.        Overordnet mål = selvberging:

Faller et barn i vannet skal det ikke få panikk, men kunne ta seg opp og i sikkerhet /  inn til land – og etter hvert også redde andre.

Hovemålet videre er at barnet skal bli trygg og økt ferdighet i vann på forskjellige alders- og ferdighetsnivå ,som hver har sitt mål (merkekrav) og etterhvert bli helt svømmedyktig / selvbergende.

 

KURSGRUPPER

Grovinndeling av kurstype og alder er som under, men er også avhengig av barnets erfaring i vann (om det har vært babysvømmer, mye i vann etc) Hver kursgruppe kan derfor deles i smågrupper eller flyttes på annen passende gruppe.    

                                                                        

KURSINNHOLD

Hver kursgruppe med forskjellig ferdighetsnivå har sitt innhold (jfr bl.a. merkekrav)

Når barnet har lært å mestre en grunnleggende ferdighet (spesielt på svømmeopplæringskursene), settes det på neste nivå, slik at vi sikrer at hvert barn får utfordringer gjennom hele kurset.

Vi legger også vekt på trivsel og det sosiale, som man får gjennom læring, lek og samarbeid.

Undervannsfotografen pleier å komme i siste del av kurset, og alle får merke og diplom med bilde etter endt kurs.  Mer om innholdet gis på kurset.

 Hovedgruppering:

1.  Ca. 3,5- 4,5 år : SMÅBARNSVØMMING / VANNTILVENNING     og

2. Ca. 4,5 – 5 år  :  BEGYNNENDE SVØMMEOPPLÆRING 

Øvelser og sanger legges opp etter barnets alder og utviklingstrinn - både fysisk, psykisk og sosialt.

Hvert barn utvikler seg i ulik takt  i forhold til  nervesystemets modning. Barna har også ulik erfaring mht hvor lenge de har deltatt på svømming. Det tilrettelegges derfor  med varierte øvelser som tilpasses hvert barns ståsted med differensierte oppgaver slik at det får utfordringer.

Det blir aktiviteter for mage- og rygg, dykk, hopp, flytemidler, sangleker og ikke minst frilek, der barnet får brukt fantasien. Livredningsaktiviteter for både barn og voksne trekkes også inn i tillegg til litt førstehjelp og HLR (hjerte-lungeredning)

For de som er klare for det/modne nok blir det en gradvis overgang til begynnende svømmeopplæring  (gli, dykke dypere, øke avstander, sosialt og samarbeid, prøve livredning selvstendig,

 

3. Ca. 5 år og eldre :SVØMME-og LIVREDNINGSKURS for BEGYNNERE  

Hovedmålet er at barnet skal bli trygg i vann og etterhvert bli svømmedyktig/selvbergende , der  målet er å beherske 8 sentrale ferdigheter; bl.a dykke, svømme under vann,hoppe / stupe, flyte, pusteteknikk, framdrift , svømmeteknikker, livredning etc. For å lære disse sentrale ferdighetene, starter man å gå gjennom ca 20 øvelser /delmål, noe som krever øvelse og kontinuitet over en lengre periode. Det gis mulighet til å ta ferdighetsmerke (vann-, hval- og skilpaddemerket, evnt andre etterhvert) Mer om innholdet gis på kurset.

 

4.Ca. fra 5-6 år og eldre: SVØMME- og LIVREDNINGSKURS for VIDEREGÅENDE og for større barn /ungdom

På dette kurset videreføres de grunnleggende ferdigheter fra forrige kurs ved å øke dybde, lengde/avstand mht dykking, svømme under og over vann, hoppe / stupe, flyte, pusteteknikk, framdrift svømmeteknikker, mer utfordringer i livredning etc,

En del av dette kommer inn under pingvin- og selungemerket samt livredningsmerket oter og distansemerker. Det vil også bli lagt mer vekt på livredningsdelen; redde seg selv og andre, bruk av livline, livbøye, småkonkurranser mm. For de eldste trenes det også på svømmedyktighetstesten som skal kunne mestres i 4.klasse.

BILDER FRA SVØMMEKURSENE: Se fotogalleriet av mange av deltakerne annet sted på hjemmesiden her: http://www.nittedalbabysvomming.no/svomming-og-livreddningskurs-4-14-ar/


VEL MØTT TIL SVØMMING, SOSIALT  OG  SELVBERGING  I  VANN !

 


Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet  (helt nytt)
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan


Mobil

Kontakt skjema