KURSPERIODE og KURSAVGIFT

KURSVARIGHET
Start: August /september- med varighet til desember 2019.  Inntak av kursdeltakere etter dette om plass (mulighet for redusert kursavgift)
NB. Vi har lange kurs mtp å sikre kontinuitet ,utbytte og innlæring.

Derfor har vi også et ektra tilbud til alle kursdeltakerne om at man kan delta den andre kursdagene den uken om en iblant blir forhindret den faste kursdagen.

Det anbefales også å gå 2 ganger i uka  noe som sikrer ekstra utbytte.

KURSAVGIFTEN   (baseres på antall ganger kurset varer)
 
Svømme- og Livredningskursene på Libadet;
Om ønskelig kan kursbeløpet deles opp og betales i 2 omganger (ved kursstart og midt i kurset)
Det gis  søsken-/familiemoderasjon og omfatter alle som går på et av svømmekursene barn, ungdom  eller voksen 

Babysvømming ,Skedsmotun: 
Avhengig av oppstart og antall ganger
 
Om ønskelig kan kursbeløpet deles opp og betales i 2 omganger (ved kursstart og midt i kurset)
Det gis  søsken-/familiemoderasjon 
   

Påmelding kurs

Trykk på aktuell kurstype nederst og fyll ut informasjon
.................................................................................
Kursinndeling BABY- og SMÅBARNSVØMMING
Skedsmotun: Tirsdag

Babyer fra ca 2-3 mnd -  :                kl. 16.00
Baby- og småbarn-ca 1-3 år:           kl. 16.30

                                                          
Libadet
: S
øndag: (mulig også torsdag)
Småbarnsvømming:                                        ca. 3 -  4 år            kl 17.00  
Småbarn/begynnende svømmeopplæring:   ca. 4 -  5 år            kl 17.00  

Pt. er det ikke tilbud om vanngymnastikk pga mangel på bassengtid.

Klikk her for mer info om dette kurset
Navn:
Fødselsdato:
En forelders navn og adresse:
Mobilnr:
E-post:
 
Melding: