KURSVARIGHET OG KURSAVGIFT

Kursperiode:
Vi har lange kurs mtp kontinuitet og innlæring over tid , da dette er en fordel  mtp tidlig selvberging.
Alle 3 badene Rotnes,Li og Elvetangen:
Start : uke 3 - varer tom uke 23 (medio juni) Søndag på Rotnesbadet: start uke 2:  15.januar. Totalt 18/19 ganger
Påmeldingen er bindende.

Ved ønske om å starte  midt i perioden kan man sette seg på venteliste, men det tas forbehold om det da vil være ledige plasser.

NB. Det er ikke kurs i vinterferien (uke 8) og helligdager (påskeuka,Kr.Himmelfartsdag,pinsedag)
Dette regnes utenfor kursperioden/ kursavgiften.

Et ekstra nybegynnerkurs for babyer (ca. 3-5 mnd) starter søndag 19.mars - til 11. juni  (11 gng, 2000 kr)


Kursavgiften baseres på antall ganger kurset innehar ( 18 /19 ganger )
Faktura sendes rett etter kursstart

Om ønskelig kan beløpet deles i 2  (betales ved start og midt i kurset) I tilfelle oppgi dette ved påmelding eller på mail
For deltakere som får plass etter kursoppstart gis redusert kursavgift ( oppgis i hvert tilfelle)

Baby- og småbarnsvømming i regi av Nittedal Babysvømming:   (På Rotnesbadet, og Elvetangen lite basseng)
1 barn :                                kr. 3400    (evnt dele i 2 : 2 x 1700 kr)

2 barn/søsken:                  kr. 6300    (3400 kr + søsken  2900 kr)
3 barn/søsken:                  kr. 7300    (3400 kr + søsken / voksen 2900 kr + søsken / familie 1000 kr)
Deltakelse 2 gng i uka:  kr. 4900


Svømme- og livredningskursene for barn fra ca 5 år , ungdom og voksne i regi av Nittedal Svømming og Livredning(NSL) : 
 (på Libadet og Elvetangen stort basseng)

1 barn/voksen;                    kr. 2900  (eller 2 x 1450)
2 barn/søsken/voksen:     kr. 5300 (2900 kr + søsken/voksen 2400 kr)
3 barn/søsken/voksen:     kr. 6300 (2900 kr + søsken /voksen 2400 kr + søsken/familie 1000 kr)
Deltakelse 2 gng i uka:   kr. 4500

For barn fra ca. 5 år inkluderes også ferdighetsmerke i tillegg til diplom, samt medlemskap i Nittedal Svømming og Livredning (klubb av Norges Livredningsselskap)

Aktivitetsfond: Kommunen gir tilskudd etter behov for barn fom 5 år tom 19 år:
Se link: https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/

Vanntrening for voksne : (18/19 gng)
Kr. 2700                 
2 gng i uka: 4000

Vanntrening for gravide (og de som ønsker å delta etter fødsel):
Da deltakerne kan starte og slutte etter behov/termin, betales kursavgiften i etterkant når vi ser hvor lang perioden har vært.
Denne regnes fra første gang og frem til deltaker sier ifra om siste gang en kan/orker å delta.
Fravær av ulike årsaker i denne perioden trekkes ikke fra kursavgiften for perioden. 
Utgangspunktet er kr. 180  pr.gang.

Familierabatt gis også for deltakere på vanntrening for voksne og for gravide, der rabatt settes i hvert tilfelle.

Det tas forbehold om små endringer.

For påmelding, trykk på knappen under

PÅMELDING

Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet 
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan

Elvetangenbadet
Sloraveien 9, 1488 Hakadal 


Mobil

Kontaktskjema