Livredningsprøve i vann,HLR, førstehjelpskurs

Livredningsprøve i vann og førstehjelpskurs

LIVREDNINGSPRØVE I VANN og HLR (hjerte-lungeredning)


Den årlige livredningsprøven i vann er et krav når man har ansvar for grupper i og ved vann , i basseng.
Vi holder kurs etter behov og på forespøsel. Ta kontakt, så finner vi en dato som kan passe dere: Nittedal.sl@hotmail.com

MÅLGRUPPE:  Svømmeinstruktører, lærere som har svømmeundervisning, og andre med ansvar for personer og grupper i og ved vann, i basseng.

Ifølge forskrifter fra Utdanningsdirektoratet, bør man ha førstehjelpskurs før man kan ta den årlige livredningsprøven i vann. Den årlige prøven skal være gjennomført innen et år etter at den sist var tatt.

GJENNOMFØRING AV DEN ÅRLIGE PRØVEN I VANN I LIBADET og ROTNESBADET

 • hoppe/stupe uti vannet på dypeste del av bassenget
 • deretter svømme direkte 100 meter bryst og 100 meter rygg
 • dykke ned og hente opp en livredningsdukke eller partner fra 3,50 /1,60 meter dyp og ilandføre partneren minst 20 meter
 • deretter gjennomføre hjerte/lungeredning på øvingsdukke


NB! i tilknytning til prøven skal kandidaten kort redegjøre for:

 • Alarmplan/alarmrutiner i eget badeanlegg
 • Prinsippene med "den forlengede arm",f.eks. kasteline, livbøye eller redningsstang
 • Redning m/båre av person med nakke/ryggskade

KURSAVGIFT:
Kr. 500,-
Grupperabatt gis- etter avtale avhengig av antall deltakere

FØRSTEHJELPSKURS:

For lærere, instruktører / trenere, bedrifter, kommuner, helsepersonell.

ca 3 timer.
Kurs avholdes på forespørsel og anbefalt i forkant av livredningsprøven i vann.

Førstehjelp er den første hjelp alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller alvorlig skade. Hjerte- lungeredning kjøper tid og mer enn dobler sjansen til en vellykket redning ved en akutt hjertestans.       

På kurset går man gjennom følgende temaer:

 • Medisinsk nødtelefon. Hvor kan jeg ringe hvis jeg trenger hjelp?
 • Hva har hendt? Undersøkelse av hjelpeløs person. Vurdering, oversikt.
 • Hjerte lungeredning (HLR)
 • Fjerne fremmedlegemer fra halsen
 • Alvorlig og akutt sykdom og skader
 • Opptreden på skadestedet
 • Førstehjelp i det daglige
KURSAVGIFT:
Kr. 750,-
Grupperabatt gis- avgift avhenger av antall deltakere


Alder:

Ungdom, voksne
 

BAD:

Libadet og Rotnesbadet
(Hakadalsbadet vinter -22)
 

KURSTIDER:

Etter avtale

KURSVARIGHET

ca. 3 timer

KURSAVGIFT

Etter avtale. Grupperabatt

Ta kontakt

Om Nittedal Babysvømming og Nittedal Svømming og Livredning

Daglig leder og hovedinstruktør på alle kurstyper er Anne Edith Corneliussen. Utdannet gjennom Norges Idrettshøyskole og Atlantis Medisinske Høyskole, samt kurs gjennom Norges Livredningsselskap, 40 års erfaring som instruktør i baby- og småbarnssvømming og svømmeopplæring av barn, ungdom og voksne. Vært lærer i bl.a kroppsøving på alle skoletrinn- fra 6-19 år. Oppdatering skjer jevnlig gjennom seminarer og nye kurs.


Instruktører på svømme- og livredningskursene på Libadet:

Alle er godkjente instruktører med kurs i svømming og livredning og har avlagt den årlige livredningsprøven i vann for Libadet, inkl. repetisjon av hjerte - og lungeredning (HLR). Instruktørene deltar på seminarer, oppfriskningskurs og samarbeidsmøter.

Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet  (helt nytt)
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan


Mobil

Kontaktskjema