Om oss

INSTRUKTØRENE:

Anne Edith Corneliussen; Daglig leder og hovedinstruktør på alle kurstyper.

Utdannet gjennom Norges Idrettshøyskole og Atlantis medisinske Høyskole,samt kurs gjennom Norges Livredningsselskap, 36 års erfaring som instruktør i baby- og småbarnssvømming og svømmeopplæring av skolebarn, ungdom og voksne- i tillegg til lærer i bl.a kroppsøving på alle skoletrinn- fra 7-19 år. Oppdatering skjer jevnlig gjennom seminarer og nye kurs.

Medinstruktører:
Johanne, Andrea , Linn, Torbjørn
Alle er godkjente instruktører med kurs i svømming og livredning, førstehjelpskurs og har avlagt den årlige livredningsprøven i vann inkl. repetisjon av hjerte - og lungeredning (HLR)
Instruktørene har flere års erfaring som svømmeinstruktør i Nittedal Svømming og Livredning og deltar på seminarer, oppfriskningskurs og samarbeidsmøter.
Med planlegging og samarbeid mellom disse 4 instruktørene og hovedinstruktør sørges det for at barna plasseres i riktig ferdighetsgruppe/kurs og følges opp der ut ifra barnets ståsted.

 

Vikarer:

Cesilie:på baby- og småbarnsvømmekursene + vanngymnastikk

 

Undervannsfotografering

Hver vår og senhøst kommer undervannsfotografen,Stian fra "Rugsveen Media",og tilbyr å ta bilder under vann ( og over)- av barnet ,foreldre og evnt.søsken. Man velger selv -etter å ha sett bildene -om man ønsker å kjøpe bildene eller ei.

Påmelding kurs

Trykk på aktuell kurstype nederst og fyll ut informasjon
.................................................................................
Kursinndeling BABY- og SMÅBARNSVØMMING
Skedsmotun: Tirsdag

Babyer fra ca 2-3 mnd -  :                kl. 16.00
Baby- og småbarn-ca 1-3 år:           kl. 16.30 

                                                          
Libadet
: S
øndag ettermiddag :
Småbarnsvømming:                                        ca. 3 -  4 år            kl 17.00  
Småbarn/begynnende svømmeopplæring:   ca. 4 -  5 år            kl 17.00 

SVØMMEKURS BARN,UNGDOM:
SØNDAG ettermiddag /kveld


Pt. er det ikke tilbud om vanngymnastikk pga mangel på bassengtid.

Klikk her for mer info om dette kurset
Navn:
Fødselsdato:
En forelders navn og adresse:
Mobilnr:
E-post:
 
Melding: