Småbarnsvømming 2 - 4 år

Småbarnsvømming 2 - 4 år +

Velkommen på kurs høst 2021 i småbarnssvømming på Rotnesbadet!

HVA ER SMÅBARNSVØMMING?

Småbarnsvømming er forskjellige aktiviteter i vann for barnefamilien og starten på tidlig selvberging. Det er ofte en av de første aktivitetene et barn kan delta på der den får brukt hele kroppen og utforske vannelementet.

 
OVERORDNET MÅL : SELVBERGING

Faller et barn i vannet skal det ikke få panikk, men kunne ta seg opp og i sikkerhet/  inn til land.  Over tid og med jevnlig øvelse kan man gradvis nå dette målet ; tidlig selvberging. Barnet skal altså på et tidlig stadie bli vant med vannet og takle å ha hodet under vann ved å blant annet lære seg pustekontroll.
DELMÅL: Hvert kurs har egne delmål som er tilpasset barnets alder og utviklingstrinn.

 

          

Redde seg ved hjelp av livline        Øve på å bli trygg i vann med lek og flytepølse

 

KURSTIDER

Erfaringsmessig har vi lange kurs for å sikre kontinuitet, kjennskap til aktiviteten og innlæring. Vi setter dere opp på den gruppen som passer til barnets alder og utviklingstrinn, uansett om en har deltatt på kurs før eller ikke. Det tas forbehold om endring av tider og aldersgrupper, 

ROTNESBADET 

Tirsdag : ca. kl. 16.30 - 18

Søndag: ca. kl. 16 - 18

HAKADALSBADET:
Torsdag: ca kl. 16.30 - 18,men det blir ikke her foreløpig da badet ikke åpnes før ut på høsten engang.

SØSKENGRUPPER: For barn mellom ca. 9 mnd  og ca 4 -5 år-  søndag og torsdag hvor søskene deles inn i egne undergrupper.

 

Bytte av kursdag: Vi har vanligvis en fleksibel ordning ved at dere kan bytte på kursdag- om dere iblant ikke kan delta på den faste kursdagen deres
(Må ses an mht antall og evnt endringer i Covid reglene)

 

 

 

PÅMELDING I RUBRIKKEN TIL HØYRE (NEDERST PÅ SIDEN OM DU BENYTTER MOBIL)

 

Vi ivaretar smittevernsreglene på våre kurs. Les mer om dette her

 

KURSINNHOLD

Øvelser og sanger legges opp etter barnets alder og utviklingstrinn -både fysisk, psykisk og sosialt. På kurset er det viktigste at babyen føler trygghet i omgivelsene sammen med foreldre i en ½ time, som er viet dets fulle oppmerksomhet. Rutiner i vannet skaper også trygghet; oppvarming, samling og sang, hovedaktiviteter og avslutning med sang. Barn lærer gjennom lek og det legges opp til hovedaktiviteter for mage- og ryggliggende, pustekontroll/ dykk, stup, hopp, mattelek og litt livredning og HLR (hjerte-lungeredning) på slutten av kurset.

Alle får eget diplom med bilde av babyen og foreldre på 1.kurs hos oss.  

Vi har egen undervannsfotograf som tar bilder under og over vann. Bilder kan tas av barnet, foreldre og eventuelt søsken. En velger selv -etter å ha sett bildene- om en ønsker å kjøpe bildene. Det informeres deltakerne på hver kursperiode om dette tilbudet blir gitt på slutten av kurset.

 

 

Sanger er en del av innholdet:

- Sang i starten- her ca 2-3 år: Video

- Avslutningssang: Video

 

FORDELER  MED BABY- og SMÅBARNSVØMMING

Vann er et godt stimuleringsmiljø der barnet bruker hele kroppen, noe som igjen virker positivt på hele bevegelsesutviklingen. Det er som kjent svært viktig med allsidig og hyppig  sansestimulering-spesielt i de førsteleveårene.

 

Fortrolighet med vann skaper trygghet, som igjen kan forebygge drukningsulykker. Familien får også god kontakt med andre foreldre og barn, og barnet blir tidlig vant til sosial omgang med andre.

 

FOTOGALLERI
Klikk på hvert bilde og tekst kommer frem under bildet

Alder:

Ca. 2 - 4 /5 år 
 

BAD og DAGER:

Rotnesbadet:
Tirsdag og søndag

NB.Hakadalsbadet (torsd.)
er ikke tilbud før seinere i høst!

VARIGHET:
Fra uke 35 - uke 50
Fortløpende inntak etter oppstart om plass
 

Om Nittedal Babysvømming og Nittedal Svømming og Livredning

Daglig leder og hovedinstruktør på alle kurstyper er Anne Edith Corneliussen. Utdannet gjennom Norges Idrettshøyskole og Atlantis Medisinske Høyskole, samt kurs gjennom Norges Livredningsselskap, 40 års erfaring som instruktør i baby- og småbarnssvømming og svømmeopplæring av barn, ungdom og voksne. Vært lærer i bl.a kroppsøving på alle skoletrinn- fra 6-19 år. Oppdatering skjer jevnlig gjennom seminarer og nye kurs.


Instruktører på svømme- og livredningskursene på Libadet:

Alle er godkjente instruktører med kurs i svømming og livredning og har avlagt den årlige livredningsprøven i vann for Libadet, inkl. repetisjon av hjerte - og lungeredning (HLR). Instruktørene deltar på seminarer, oppfriskningskurs og samarbeidsmøter.

Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet  (helt nytt)
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan


Mobil

Kontaktskjema