Småbarnsvømming 2 - 4 år

Småbarnsvømming 2 - 4 år

HVA ER SMÅBARNSVØMMING?

Småbarnsvømming er forskjellige aktiviteter i vann for barnefamilien og starten på tidlig selvberging. Det er ofte en av de første aktivitetene et barn kan delta på der den får brukt hele kroppen inkludert sansestimulering,samt å utforske vannelementet.

 
OVERORDNET MÅL : SELVBERGING

Faller et barn i vannet skal det ikke få panikk, men kunne ta seg opp og i sikkerhet/  inn til land.  Over tid og med jevnlig øvelse kan man gradvis nå dette målet ; tidlig selvberging. Barnet skal altså på et tidlig stadie bli vant med vannet og takle å ha hodet under vann ved å blant annet lære seg pustekontroll.

DELMÅL: Hvert kurs har egne delmål som er tilpasset barnets alder og utviklingstrinn.

 

          

Redde seg ved hjelp av livline        Øve på å bli trygg i vann med lek og flytepølse

 

KURSGRUPPE, TIDER OG KURSAVGIFT

Gruppene er satt sammen ut ifra barnets alder og utviklingstrinn, og der det er en blanding av nybegynnere og videregående blir det differensiering mtp at hver får utvikling i vann ut ifra sitt ståsted. Det tas forbehold om endring av tid og aldersgruppe etter kursstart mtp  at barnet deltar på riktig ferdighetsgruppe.

PÅMELDING I RUBRIKKEN TIL HØYRE (NEDERST PÅ SIDEN OM DU BENYTTER MOBIL).  SE MER OM KURSVARIGHET OG AVGIFT HER.

 

KURSINNHOLD

Øvelser og sanger legges opp etter barnets alder og utviklingstrinn -både fysisk, psykisk og sosialt.

I starten er det viktigst at barnet føler trygghet, der noen trenger mer tid enn andre - derfor differensiering. Skeptiske barn i starten mykes fort opp i samvær med andre barn.  Rutiner og gjentakelser skaper trygghet, så også i vannet; Oppvarming, samling /sang, hovedaktiviteter, frilek og avslutning med samling/sang.
Hovedaktiviteter:Framdrift på mage - og ryggliggende, hopp,øving av pustekontroll (gradvis hodet under vann /«dykking»), flytemidler («pølser»,matter etc),sklie, samt livredning med livline,livbøye og HLR (hjerte-lungeredning) .Frilek innimellom er viktig mtp fantasi,samarbeid. De eldste (ca 4 år) som er modne for det gis tilbud om begynnende svømmeopplæring
(dykke dypere, flyte, gli, øke avstander)


Alle får eget diplom med bilde av barnet og foreldre på 1.kurs hos oss.  

Vi har egen undervannsfotograf som tar bilder under og over vann. Bilder kan tas av barnet, foreldre og eventuelt søsken. En velger selv -etter å ha sett bildene- om en ønsker å kjøpe bildene. Det informeres deltakerne i hver kursperiode om dette tilbudet blir gitt ved kursslutt.

 

Sanger er en del av innholdet:

- Sang i starten- her ca 2-3 år: Video

- Avslutningssang: Video

 

FORDELER  MED BABY- og SMÅBARNSVØMMING

Vann er et godt stimuleringsmiljø der barnet bruker hele kroppen, noe som igjen virker positivt på hele bevegelsesutviklingen. Det er som kjent svært viktig med allsidig og hyppig  sansestimulering-spesielt i de førsteleveårene.

 

Fortrolighet med vann skaper trygghet, som igjen kan forebygge drukningsulykker. Familien får også god kontakt med andre foreldre og barn, og barnet blir tidlig vant til sosial omgang med andre.

 

FOTOGALLERI
Klikk på hvert bilde og tekst kommer frem under bildet

Trykk på knappen under
for påmelding

Om Nittedal Babysvømming og Nittedal Svømming og Livredning

Daglig leder og hovedinstruktør på alle kurstyper er Anne Edith Corneliussen. Utdannet gjennom Norges Idrettshøyskole og Atlantis Medisinske Høyskole, samt kurs gjennom Norges Livredningsselskap, 40 års erfaring som instruktør i baby- og småbarnssvømming og svømmeopplæring av barn, ungdom og voksne. Vært lærer i bl.a kroppsøving på alle skoletrinn- fra 6-19 år. Oppdatering skjer jevnlig gjennom seminarer og nye kurs.


Instruktører på svømme- og livredningskursene :

Alle er godkjente instruktører med kurs i aktuell kurstype og har avlagt den årlige livredningsprøven i vann for aktuelt basseng, inkl. repetisjon av hjerte - og lungeredning (HLR). Instruktørene deltar på seminarer, oppfriskningskurs og samarbeidsmøter.

Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet 
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan

Elvetangenbadet
Sloraveien 9, 1488 Hakadal 


Mobil

Kontaktskjema