Småbarnsvømming 2 - 4 år

Småbarnsvømming 2 - 4 år + Begynnende svømmeopplæring 4-5 år

Velkommen på småbarnsvømming på nye Rotnesbadet.

KURS og TIDER:

Erfaringsmessig har vi lange kurs for å sikre kontinuitet, kjennskap til aktiviteten og innlæring  


Endelige kursgrupper og tider settes opp før oppstart, men blir på følgende dager og ca. tider: 

Småbarnsvømming:
Torsdag : Mel. kl.  17 og 18 + søndag mel. kl 17 og 18 .


Begynnende svømmeopplæring for litt "erfarne" barn  4-5 år: 
Torsdag : i 18-tiden + søndag i 17-tiden


Det blir også egne søskengrupper på søndag.

Her deles søskene i grupper etter alder og ferdighetsnivå

EKSTRA TILBUD :
Vi har vanligvis en fleksibel ordning ved at dere kan bytte på kursdag- om dere iblant ikke kan delta på den faste kursdagen deres (begrenset i koronatider)

PÅMELDING I RUBRIKKEN VED SIDEN AV HER.


S
mittevernregler mht Covid 19:

Vi legger opp kursene slik at smittevernreglene overholdes; 

1 meters regel: både mht bruk av garderober, i og ved bassenget
Bruk av munnbind
Desinfeksjon: av overflater, utstyr, wc, vask
Spriting av hender - før og etter en går inn i bygget 

NB. 
DET TAS FORBEHOLD OM ENDRINGER I KURSENE I FORHOLD TIL COVID 19 !


MÅL FOR KURSET: Selvberging

Faller et barn i vannet skal det ikke få panikk, men kunne ta seg opp og i sikkerhet /  inn til land = er tidlig selvberging .Altså å bli vant med vannet  og takle å ha hodet under vann ved å bl.a å ha pustekontroll.

           

Redde seg v.hj.a livline
 

HVA ER SMÅBARNSVØMMING ?

Småbarnsvømming er forskjellige aktiviteter i vann for barnefamilien, starten på tidlig selvberging. Det er ofte en av de første aktivitetene et barn kan delta på der den får brukt hele kroppen og utforske vannelementet.

KURSINNHOLD:

Øvelser og sanger legges opp etter barnets alder og utviklingstrinn -både fysisk, psykisk og sosialt. På dette kurset er det viktigste at barnet føler trygghet mht omgivelsene  i vannet sammen med foreldre. Rutiner i vannet skaper også trygghet; oppvarming, samling og sang, hovedaktiviteter og avslutning med sang. Av aktivitetene blir det «svømming» på  mage- og rygg, dykk, «stup/hopp», mattelek ,litt livredning og HLR (hjerte-lungeredning)
Eks. på øvelser:
På slutten av kurset får alle et personlig diplom med bilde av barnet ( og evnt. foreldre)

Mot slutten av hvert kurs kommer undervannsfotografen for å ta bilder under og over vann. Bilder kan tas av barnet, foreldre og evt. søsken. Man velger selv -etter å ha sett bildene- om man ønsker å kjøpe bildene.

Sanger er en del av innholdet:

Sang i starten- her ca 2-3 år: https://www.dropbox.com/s/ffhv5y0fmwk8tvl/video%201.mp4?dl=0
Avslutningssang: https://www.dropbox.com/s/l2wmy7e4q8om3fv/video%202.mp4?dl=0

HVORFOR KAN VI DYKKE BARNET ?


Babyer er født med mange reflekser, som avtar eller forsvinner med alderen. Bl.a har de to ulike reflekser som gjør at de kan dykke; ansiktsrefleks og struperefleks. Fra ca ½ års alderen avtar struperefleksen gradvis, men det er ikke noe i veien for å starte med baby-/småbarnsvømming etter 6 mnd for det. Babyene trenes opp til å holde pusten, men samtidig på en langt mindre anstrengende måte enn hos større barn, selv om også disse- over tid-  lærer å forholde seg til dykking.
For småbarn som ikke lenger har denne refleksen læres de til å holde pusten voluntært /viljestyrt ,som regel ved å telle til 3 først,så boble /blåse i vannet- og med forskjellige hjelpemidler og instruksjon.

Innholdet på kurset er øvelsesaktiviteter og sanger som legges opp etter barnets alder og utviklingstrinn -både fysisk, psykisk og sosialt, så hvert kurs har derfor litt forskjellig innhold. Barn lærer gjennom lek og det legges opp til hovedaktiviteter for mage- og ryggliggende, dykk, stup, hopp, flytemidler,livredning,sklie, sangleker o.a. Det viktigste er at barnet skal få et naturlig forhold til vann på et tidlig stadie og dermed kunne bli tidlig selvbergende.

FORDELER  MED BABY- og SMÅBARNSVØMMING.

Vann er et godt stimuleringsmiljø der barnet bruker hele kroppen, noe som igjen virker positivt på hele bevegelsesutviklingen. Det er som kjent svært viktig med allsidig og hyppig  sansestimulering-spesielt i de førsteleveårene.

Fortrolighet med vann skaper trygghet, som igjen kan forebygge drukningsulykker. Familien får også god kontakt med andre foreldre og barn, og barnet blir tidlig vant til sosial omgang med andre.

HISTORIKK OM BABYSVØMMING:

Historisk sett har babysvømming foregått blant romerne og grekerne gjennom mange generasjoner. Moderne babysvømming ble startet av en australiener (Claire Timmermans) i U.S.A i 1960. I Norge startet organisert babysvømming i begynnelsen av 1970-tallet, og har siden økt i stor grad – i takt med utdannede instruktører og bassengutbygging. Nå tilbys kurs stort sett over hele Norge.

FOTOGALLERIET  UNDER :
Klikk på hvert bilde og tekst kommer frem under bildet.Alder:

Ca. 2 - 4 /5 år 
 

BAD:

Rotnesbadet, Rotnes
 

KURSDAGER:

Torsdag og søndag ettermiddag 

KURSVARIGHET

Oppstart igjen :  uke 3 , 2021
Varer til sommeren
Fortløpende inntak etter oppstart - om plass

KURSAVGIFT

Avhenger av varighet.
Må ses an i forhold til koronat
Søsken / familierabatt på kurs i vår regi 

Om Nittedal Babysvømming og Nittedal Svømming og Livredning

Daglig leder og hovedinstruktør på alle kurstyper er Anne Edith Corneliussen. Utdannet gjennom Norges Idrettshøyskole og Atlantis Medisinske Høyskole, samt kurs gjennom Norges Livredningsselskap, 39 års erfaring som instruktør i baby- og småbarnssvømming og svømmeopplæring av barn, ungdom og voksne. Vært lærer i bl.a kroppsøving på alle skoletrinn- fra 6-19 år. Oppdatering skjer jevnlig gjennom seminarer og nye kurs.


Instruktører på svømme- og livredningskursene på Libadet:

Alle er godkjente instruktører med kurs i svømming og livredning og har avlagt den årlige livredningsprøven i vann for Libadet, inkl. repetisjon av hjerte - og lungeredning (HLR). Instruktørene deltar på seminarer, oppfriskningskurs og samarbeidsmøter.

Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet  (helt nytt)
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan


Mobil

Kontakt skjema