Kursene i vinter/vår er nå avsluttet i juni.
Påmelding til høstens kurs kommer i starten av august.

Småbarnsvømmekurs 2-4 år

INFORMASJON TIL DELTAKERE  PÅ  KURS  I  SMÅBARNSVØMMING.   Barn ca. 2 – 4 år 

    

KURSBAD: Rotnesbadet /Elvetangenbadet
KURSDAG og TID
: Angitt på mail

Det tas forbehold om evnt endring av tid/gruppe mtp mest mulig homogene grupper.

Kurstiden angir at man må være ferdig dusjet og klar ved bassenget inntil max 5 min før kursstart.

Oppmøte ved inngangen ca. 15-20 min før kursstart.

Bytte av dag: Vi prøver å være fleksible mht å kunne bytte kursdag (tirsdag/søndag/torsdag) om dere iblant ikke kan delta på deres faste dag. I tilfelle må det da sendes en forespørsel på sms/ mail dagen før (med forbehold om plass)

FORBEREDELSER HJEMME: 
I tiden før oppstart og videre gjennom kurset hjemme er det en fordel å trene pustekontroll; tell til tre og hell så en kopp vann rolig fra pannen og nedover ansiktet der vannet berører nese/ munnpartiet. Gjenta noen ganger med minutters mellomrom. Barnet kan også øve på å boble /blåse ut i vannet ved å telle til tre rett før.

 

RUTINER RUNDT BADINGEN

Måltid må skje minimum 1,5 t før aktiviteten (lett fordøyelig), for å unngå ubehag og evnt oppkast i vannet

 

MÅL OG KURSINNHOLD

Øvelser og sanger legges opp etter barnets alder og utviklingstrinn -både fysisk, psykisk og sosialt der hvert kurs har delmål. I starten er det viktigst at barnet føler trygghet, der noen trenger mer tid enn andre - derfor differensiering. Skeptiske barn i starten mykes fort opp i samvær med andre barn.  Rutiner og gjentakelser skaper trygghet, så også i vannet; Oppvarming, samling /sang, hovedaktiviteter, frilek og avslutning med samling/sang. Hovedaktiviteter: Framdrift på mage - og ryggliggende, hopp, øving av pustekontroll (gradvis hodet under vann/ «dykking»), flytemidler («pølser», matter etc), sklie, samt livredning med livline, livbøye og HLR (hjerte-lungeredning). Frilek innimellom er viktig mtp fantasi, samarbeid etc.  Vi varierer mellom å ha dypt og lavt vann, der barnet kan gå, leke uten å bli holdt.    

Alle som har fullført første kurs hos oss får diplom med bilde av barn/ foreldre.

Videregående kurs: Innholdet bygger på forrige kurs aktiviteter, og det gis nye øvelser, sanger og flere utfordringer.
Differensiering gjøres også slik at de som har deltatt i flere kurs /er godt øvet, får tilpasset innhold og utfordringer etter sitt behov.

Begynende svømme- og livredningskurs: ca 4-5 år

Det blir varierte aktiviteter ; sangleker, hopping, bruk av flytemidler, trening av pustekontroll/dykke under vann,

For de yngste som er klare for det/ modne nok blir det en gradvis overgang til begynnende svømmeopplæring : gli, dykke dypere, øke avstander, sosialt og samarbeid, prøve livredning mer selvstendig, etc . Hvert ferdighetsnivå har sitt innhold uti fra merkekrav.

(Rødt og grønt rumpetroll og sølvfrosk) Se mer om merkene nederst på siden i denne linken


HYGIENE

Alle må bidra til god vannkvalitet og hygiene, så derfor:
TA EN RASK, SKIKKELIG SÅPEDUSJ UTEN BADETØY FØR BADING.
Lengre hår på voksne settes opp, og smykker, klokker må tas av.

Dobesøk bør gjøres før bading.

 

KURSVARIGHET OG AVGIFT:  Se link

 

 

 

SYKDOM/ FRAVÆR

Om barnet ikke er i form (forkjølet, feber, smittsom sykdom, f.eks. øyekatarr etc) skal det ikke delta. Si ifra om evnt. fravær de første 5 gangene

 

UTSTYR: Se link

GENERELL INFO

Verdisaker kan låses i garderobeskap. Ha med egen lås (Rotnes).

Gjenglemt tøy og ting tas vare på og legges i kasse i gangen.
Deltakerne må selv ha egen forsikring.

Husk å melde eventuell endring av adresse, mail eller mobilnummer.
Om badet skulle bli stengt av kommunen pga tekniske problemer meldes dette i tilfelle om på mail/SMS. I tilfelle prøver vi at dere får tatt igjen det tapte.

Fotografering: Man kan kun ta bilder av sitt barn /forelder i bassenget.

Instruktører: avhenger av hvilken kursdag og kan variere

Liv-Mari Corneliussen Rustad, Ingrid Bredalen, Annette Schipper,Anne Edith Corneliussen   + assistenter 

 

Minner om svømmingens overordnede mål,
som gradvis kan nås med jevnlig aktivitet over tid:
«Faller et barn i vannet, skal det ikke få panikk, men kunne ta seg opp og inn til land»
 
VEL MØTT TIL LEK, SOSIALT OG TIDLIG SELVBERGING  I  VANN!
 

Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet 
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan

Elvetangenbadet
Sloraveien 9, 1488 Hakadal 


Mobil

Kontaktskjema