NITTEDAL SVØMMING OG LIVREDNING

NITTEDAL SVØMMING OG LIVREDNING.

Vi er en klubb under Norges Livredningsselskap , en frivillig organisasjon som står i frivillighetsregisteret

Vi følger Norges Livredningsselskaps visjon; “Alle innbyggere i Norge skal lære seg å svømme og kunne være i stand til å berge seg selv og andre i vannmiljøer” Her skal vi da spre kunnskap og ferdigheter innen svømming, selvberging, livredning og førstehjelp.

Vi arrangerer svømme- og livredningskurs gjennom hele året for barn, ungdom, voksne -inkl. flyktninger, gir informasjon og utfører forebyggende arbeid. I tillegg arrangerer vi barnehagesvømming.

Vi sørger for at alle instruktørene blir utdannet og vi tilbyr dem instruktørkurs og sørger ellers for at det er nok og passende utstyr i undervisningen. For å holde oss oppdatert deltar vi på NLS sitt årlige instruktørseminar.

 

SVØMME- OG LIVREDNINGSKURSENE er den største aktiviteten vi har i klubben for barn og unge med over 100 medlemmer.
Medlemskap inkluderes i kursavgiften for barn over ca. 5 år  og har flere fordeler.
Se link: https://www.livredning.no/blimedlem 

Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet 
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan

Elvetangenbadet
Sloraveien 9, 1488 Hakadal 


Mobil

Kontaktskjema