NITTEDAL SVØMMING OG LIVREDNING

NITTEDAL SVØMMING OG LIVREDNING.

Vi er en klubb under Norges Livredningsselskap , en frivillig organisasjon som står i frivillighetsregisteret

Vi følger Norges Livredningsselskaps visjon; “Alle innbyggere i Norge skal lære seg å svømme og kunne være i stand til å berge seg selv og andre i vannmiljøer” Her skal vi da spre kunnskap og ferdigheter innen svømming, selvberging, livredning og førstehjelp.

Vi arrangerer svømme- og Livredningskurs gjennom hele året for barn, ungdom, voksne -inkl. flyktninger,gir informasjon, forebyggende arbeid .I tillegg arrangerer vi Barnehagesvømming.
Vi må dermed sørge for at alle instruktørene blir  utdannet og vi tilbyr dem instruktørkurs og ellers sørge for at vi har nok og passende utstyr i undervisningen. Og å holde oss oppdatert deltar vi på NLS sitt årlige instruktørseminar.

 

SVØMME- OG LIVREDNINGSKURSENE er den største aktiviteten vi har i klubben for barn og unge med over 100 medlemmer.
Medlemskap inkluderes i kursavgiften for barn over ca. 5 år  og har flere fordeler.
Se link: https://www.livredning.no/blimedlem 

Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet  (helt nytt)
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan


Mobil

Kontaktskjema