Svømme-og livredningskurs, Libadet

TIL DELTAKERE  PÅ  KURS  PÅ SVØMME- OG LIVREDNINGSKURS HØST 2020

Under følger en del viktig informasjon som vi ber dere lese nøye på forhånd- skriv gjerne ut.

 

TID:  Blir angitt på tilsendt mail . Søndager mellom kl 16 og 19.  Ferdig dusjet og ved bassenget noen min før.

          Det tas forbehold om endring av kursgruppe.

 

KURSSTED: Libadet,Slattum

 

RUTINER RUNDT BADINGEN mht smittevernreglene:

Se link til smittevernreglene under kurset som må lese nøye: http://www.nittedalbabysvomming.no/smittevernreglene-covid-19/

I disse koronatider må antall personer i bassenget begrenses pga smittefaren. Nybegynnere kan ha en forelder i vannet mht trygghet.

 

HYGIENE: NB,NB!!!

Alle må bidra til god vannkvalitet og hygiene:
DET MÅ TAS EN SKIKKELIG SÅPEDUSJ  - UTEN BADETØY - FØR BADING.
Fortell barna om viktigheten av dette og dobesøk bør gjøres før bading.
Lengre hår på voksne må settes opp så det kommer over vannet. Smykker, klokker tas av.

KURSVARIGHET og AVGIFT:  

F.o.m. uke 42 tom uke 50/51.                  

Kursavgift :kr 1500,-    ( Kr. 1800 for de yngste som startet på Rotnesbadet)

Det gis søsken/ familiemoderasjon på babysvømming og svømmekursene:

Barn nr.2: kr.1200. Barn nr.3: kr 800. 4.barn: gratis.

NB. De som skal ha kompensasjon for vinterens kurs (som da betalte for hele kurset frem til juni) skal bare betale en liten del .


Faktura sendes på mail. 

Kursavgiften inkluderer medlemskap i Nittedal Svømming og Livredning ( av Norges Livredningsselskap) med flere fordeler.
Se link: https://www.livredning.no/blimedlem


SYKDOM,FRAVÆR:

Om barnet ikke er i form (forkjølet, feber, smittsom sykdom, øyekatarr) skal det ikke delta.

Dere trenger ikke si ifra om fravær -med mindre det blir flere ganger etter hverandre.

 

UTSTYR:

Badebukse, stort håndkle, dusjsåpe, badehette,gjerne i tøy: med tydelig navn på foran. 

Vi selger  dykkebriller og  badehette. Se link med salgsobjekter: http://www.nittedalbabysvomming.no/utstyr/

 

KURSINNHOLD:

Hver kursgruppe med forskjellig ferdighetsnivå har sitt innhold .

Når barnet har lært å mestre en grunnleggende ferdighet settes det på neste nivå, slik at vi sikrer at hvert barn får utfordringer gjennom hele kurset.

Vi legger også vekt på trivsel og det sosiale, som man får gjennom læring, lek og samarbeid.

Undervannsfotografen kommer i siste del av kursetog tilbyr fotografering, og alle får merke og diplom med bilde etter endt kurs.


SVØMME-og LIVREDNINGSKURS for BEGYNNERE ; ca. 5 -6 år

Hovedmålet er at barnet skal bli trygg i vann og etterhvert bli svømmedyktig og selvbergende. Målet i første omgang er å beherske sentrale ferdigheter; bl.a dykke, flyte, gli/framdrift.

For å lære disse sentrale ferdighetene, starter man å gå gjennom en del øvelser /delmål, noe som krever øvelse og kontinuitet over en lengre periode. Livredningsaktiviteter (livline,livbøye ) står også sentralt på kursene.

Lek, sang er også med på å fremme det sosiale og samarbeidsevne.

Det gis mulighet til å ta ferdighetsmerke (vann-, hval- og skilpaddemerket, pingvin evnt andre etterhvert) Mer om innholdet gis på kurset.

SVØMME- og LIVREDNINGSKURS for VIDEREGÅENDE/eldre barn ; ca. 6-7 år og eldre

På dette kurset videreføres de grunnleggende ferdigheter fra forrige kurs ved å øke dybde, lengde/avstand mht dykking, svømme under vann, hoppe / stupe, flyte, pusteteknikk, framdrift , svømmeteknikker, mer utfordringer i livredning etc,

En del av dette kommer inn under skilpadde-, pingvin- og selungemerket samt livredningsmerket oter og distansemerker. Det vil også bli lagt mer vekt på livredningsdelen; redde seg selv og andre, bruk av livline, livbøye, småkonkurranser mm. For de eldste trenes det også på svømmedyktighetstesten som skal kunne mestres i 4.klasse.

 

INSTRUKTØRER:
Erlend, Håvard, Parfait, Marius, Anette,Hannah,Anne Edith

 

Måltid må skje i god tid før aktiviteten, min. 1,5 t (for å unngå ubehag,oppkast i vannet)

Verdisaker : låses i skap i garderoben. Eller tas med opp til bassenget i kurv der.

Gjenglemt tøy og ting tas vare på,ligger i kasse under trapp tned til garderobene.
Deltakerne må selv ha egen forsikring.

Husk å melde evnt. endring av adresse ,e-mail eller mobilnr.

Om badet skulle bli stengt av kommunen pga tekniske problemer eller korona («force majeure» ) meldes dette i tilfelle på SMS. Vi vil da prøve på at dere får tatt igjen det tapte.

 

Bare ta kontakt om dere lurer på noe.

 

Minner om svømmingens overordnede mål ,

som gradvis kan nås med jevnlig aktivitet i vann:

«Faller et barn i vannet, skal det ikke få panikk, men kunne ta seg opp og inn til land»

 

VEL MØTT TIL LEK  OG  SOSIALT  OG SELVBERGING  I  VANN !

Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet  (helt nytt)
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan


Mobil

Kontakt skjema