SVØMMEKURS Barn og ungdom

Svømmeopplæring for barn  fra ca 5 år og eldre inkl. ungdom...

Vi har lange kurs da det å bli godt nok svømmedyktig og selvbergende er en lengre prosess. Erfaringsmessig er min 14 gng et must -mht progresjon,innlæring og trygghet.
Oppstart i uke 36 tom uke 50 
Hvilken gruppe de settes opp på er avhengig av alder og ferdighetsnivå- noe vi vurderer etter å ha sett barna i vannet.
Tidene er foreløpige og kan endres noe før oppstart:

TORSDAG ETTERMIDDAG: ca. kl 17.00, kl.17.40 og kl.18.20 

SØNDAG ETTERMIDDAG :  ca. kl. 17 ,17.20, 18 , 18.40, 19.20


Påmelding: Klikk her.

 

KURSINNHOLD / MÅL for  NYBEGYNNERE

Hovedmålet er at barnet skal bli trygg i vann og etterhvert bli svømmedyktig/selvbergende , der  målet er å  kunne beherske 8 sentrale ferdigheter; bl.a dykke, svømme under vann,hoppe / stupe, flyte, pusteteknikk, framdrift , svømmeteknikker, livredning etc. For å lære disse 8 sentrale ferdighetene, starter man å gå gjennom ca 20 øvelser /delmål, noe som krever øvelse og kontinuitet over en lengre periode. Det gis mulighet til å ta ferdighetsmerke (hval- og skilpaddemerket, evnt andre etterhvert)

Mer om innholdet kommer etter hvert underveis i kurset.

Kursdeltakerne får samtidig et fint sosialt samvær gjennom læring, lek og samarbeid.

Gruppene deles inn etter barnets ferdighetsnivå ,og det kan bli justering av gruppene  etter et par ganger.

I utgangspunktet er en voksen med barnet i bassenget på nybegynnerkursene    (Litt  mht barnets trygghet, framgang, læringseffektivitet, sikkerhet etc. )-  dette ses an etter hvert.

Undervannsfotografen kommer i løpet av høsten, og alle får merke og diplom med bilde etter endt kurs.

 

For VIDEREGÅENDE;

På dette kurset videreføres det grunnleggende ved å øke dybde, lengde/avstand mht dykking, svømme under vann, hoppe / stupe, flyte, pusteteknikk, framdrift , svømmeteknikker, livredning etc,

En del av dette kommer inn under pingvin-,selunge- og selmerket som barna deles inn i. Det vil også bli lagt mer vekt på livredningsdelen; redde seg selv og andre, bruk av livline, livbøye, småkonkurranser mm. For de eldste trenes også på svømmedyktighetstesten som barna skal kunne mestre i 4.klasse.

Mer om innholdet gis etterhvert på kurset.

Kursdeltakerne får samtidig et fint sosialt samvær gjennom læring, lek og samarbeid.

Undervannsfotografen kommer i løpet av høsten, og alle får merke og diplom med bilde etter endt kurs.

Påmelding kurs

Trykk på aktuell kurstype nederst og fyll ut informasjon
.................................................................................
Kursinndeling BABY- og SMÅBARNSVØMMING
Skedsmotun: Tirsdag

Babyer fra ca 2-3 mnd -  :                kl. 16.00
Baby- og småbarn-ca 1-3 år:           kl. 16.30

                                                          
Libadet
: S
øndag: (mulig også torsdag)
Småbarnsvømming:                                        ca. 3 -  4 år            kl 17.00  
Småbarn/begynnende svømmeopplæring:   ca. 4 -  5 år            kl 17.00  

Pt. er det ikke tilbud om vanngymnastikk pga mangel på bassengtid.

Klikk her for mer info om dette kurset
Navn:
Fødselsdato:
En forelders navn og adresse:
Mobilnr:
E-post:
 
Melding: