Svømmekurs for barn og ungdom

GENERELL STARTNFORMASJON  SVØMMEKURS FOR BARN, UNGDOM

 

DAG og TID:  blir angitt i tilsendt mail

Gruppene deles inn etter barnets ferdighetsnivå ,og det kan bli justering av gruppene etter noen ganger når vi har sett barnets nivå i vannet.

Om kursdagen iblant ikke skulle passe, kan dere delta den andre kursdagen vi holder kurs

( torsdag og søndag) Det må i tilfelle avtales på forhånd-send mail eller sms.

KURSVARIGHET og AVGIFT:

Vi har lange kurs mtp kontinuitet og ferdighetsframgang mtp svømmedyktighet og selvberging i vann på sikt.

F.o.m.august/september til oktober

NB. Ikke svømming: I skolenes ferier ( høstferie uke 40)

Kursavgift: Avhenger av kursoppstart og antall ganger

Om ønskelig kan beløpet betales i 2 omganger: 1. del ved start og  2. del innen oktober
Kursavgiften inkluderer medlemskap i Nittedal Svømming og Livredning ( av Norges Livredningsselskap), med flere fordeler.
Se link:https://www.livredning.no/blimedlem

Det gis søsken/ familiemoderasjon:

Faktura blir sendt pr.mail.

UTSTYR: Badetøy, badehette-  med navn foran for nye deltakere- håndklær, såpe, drikke etter svømmingen.

KURSRUTINER:

Det oppfordres til at barn over 6 år bruker garderoben til sitt kjønn.

Mtp ro på gruppen før dere- kom inn til bassenget kun noen minutter før kurset starter- og vent på tribunen.

NB. EN FORELDER/VOKSEN SKAL VÆRE MED BARNET I VANNET
( mht barnets trygghet, framgang, læringseffektivitet, sikkerhet etc. ) for nybegynnere og vanligvis kurs 2 for de  yngste deltakerne.  Etterhvert ser vi an behovet . 

KURSINNHOLD:

Hovedmålet er at barnet skal bli helt trygg i vann og etterhvert bli svømmedyktig/selvbergende , der  målet er å  kunne beherske 8 sentrale ferdigheter; bl.a dykke, svømme under vann, hoppe / stupe, flyte, pusteteknikk, framdrift , svømmeteknikker, livredning etc.

For å lære disse 8 sentrale ferdighetene, går man gjennom ca 20 øvelser /delmål, noe som krever øvelse og kontinuitet over en lengre periode. Merkesystemet bygger på de 4 grunnleggende ferdighetene:

DYKKING:      HVAL

FLYTING:       SKILPADDE

GLI:                PINGVIN

FREMDRIFT: SELUNGE  
+

LIVREDNINGSMERKET, OTER, DISTANSEMERKER og for de aktuelle ;SVØMMEDYKTIGHETSTESTEN FOR SKOLENE (4. OG 10.klasse)

I tillegg blir det mange andre øvelser som; stuping, hopping, livredning og selvberging, leker og frilek. Barna får også et fint sosialt samvær gjennom læring, lek og samarbeid.

Mer om innholdet fås på kurset.

Undervannsfotografen kommer i løpet av våren, og alle får merke og diplom med bilde etter endt kurs.

NYBEGYNNERKURSET:

Her blir det Hval- og skilpaddemerket som er det sentrale; dykking og flyting,men i tillegg også andre aktiviteter (hopp,stup,lek, mm)  i tillegg til livredningsaktivteter.
Har barnet god fremgang gis nye utfordringer og oppgaver for neste merke.

VIDEREGÅENDE KURS 

Målet er nå at barnet skal bli enda tryggere i vann og mer svømmedyktig /selvbergende;

Og ta de neste ferdighetsmerkene; pingvin (gli/framdrift) og selungemerket (framdrift /teknikk)- i tillegg også andre aktiviteter (hopp,stup, lek og stafetter mm)

Deretter blir det livredningsmerket, oter,  eller distansemerker- og svømmedyktighetstesten for de eldste ( 4 klasse)

HYGIENE: NB,NB!!!

Alle må bidra til god vannkvalitet og hygiene - med innskjerping fra kommunen:

DET MÅ TAS EN SKIKKELIG SÅPEDUSJ  - UTEN BADETØY - FØR BADING.

Det er fint om dere snakker med barnet om viktigheten av dette og at det følges opp

BADEHETTE er påbudt for alle (vi har noen til utlån ), og smykker, klokker tas av- og evnt. sminke da man gjerne dykker sammen.

MÅLTID:Barnet må ikke spise rett før badingen –min. 1 ½ time før - viktig for å unngå ubehag og evnt. oppkast i vannet.

SYKDOM: Om barnet ikke er i form (forkjølet, feber, smittsom sykdom, f.eks. øyekatarr) skal det ikke delta. Dere trenger ikke si ifra om fravær -med mindre det blir en lengre periode.

VERDISAKER tas med inn til bassenget og legges i kurv der. (ta minst mulig av dette med til badet) 

GJENGLEMT tøy og ting tas vare på i kasse ved trappen opp til utgangen
FORSIKRING  må deltakerne selv ha .

AVLYSING -Om badet skulle bli stengt av kommunen pga tekniske problemer ,meldes dette i tilfelle på SMS eller mail. Selv om dette er "force majeure" ,vil vi prøve så langt det lar seg gjøre at det tapte tas igjen, bl.a. gjennom vår fleksible ordning med muligheten til bytte av kursdager gjennom hele kurset.
ELLERS: Husk å melde evnt. endring av adresse ,e-mail eller mobilnr.


LIBADET: 
Birkelundsveien 67 a, Hagan

INSTRUKTØRER: Andrea, Linn, Karolina, Sofia, Anne Edith

Minner om svømmingens overordnede mål ,som gradvis kan nås med jevnlig aktivitet i vann:
«Faller et barn i vannet, skal det ikke få panikk, men kunne ta seg opp og inn til land»

VEL MØTT TIL LEK  OG  SOSIALT  OG TIDLIG  SELVBERGING  I  VANN !

Påmelding kurs

Trykk på aktuell kurstype nederst og fyll ut informasjon
.................................................................................
Kursinndeling BABY- og SMÅBARNSVØMMING
Skedsmotun: Tirsdag

Babyer fra ca 2-3 mnd -  :                kl. 16.00
Baby- og småbarn-ca 1-3 år:           kl. 16.30

                                                          
Libadet
: S
øndag: (mulig også torsdag)
Småbarnsvømming:                                        ca. 3 -  4 år            kl 17.00  
Småbarn/begynnende svømmeopplæring:   ca. 4 -  5 år            kl 17.00  

Pt. er det ikke tilbud om vanngymnastikk pga mangel på bassengtid.

Klikk her for mer info om dette kurset
Navn:
Fødselsdato:
En forelders navn og adresse:
Mobilnr:
E-post:
 
Melding: