SVØMMEKURS FOR BARN og UNGDOM

 

Nå er Libadet åpnet igjen og vi starter opp nye kurs kommende søndag 17.november!
Alle kursdeltakerne som startet i september får nå en mail om oppstart igjen.
Nye deltakere er velkommen- send en påmelding på skjemaet nederst.

.........................................................
Nye kurs for alle aldre og nivåer: nybegynnere og videregående startet søndag 17.november - etter en stopp pga leirrs like ved.

 Inntak også fortløpende.
Kursinndeling:
- SMÅBARN; ca. 3- 4 år
- BARN:        ca. 4- 5 år 
- BARN:        ca. fra 5 år og eldre
- UNGDOM:  ca 12 år og eldre


BAD:

Libadet, Slattum, Birkelundveien 68a,1481 Hagan

https://www.google.com/search?q=libadet&oq=libad&aqs=chrome.2.69i59j69i57j0l3j69i61.3154j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

KURSTIDER:Søndag mellom kl 16.15 - kl 19.15.Hvilken gruppe / tid barna settes opp på, er avhengig av alder og ferdighetsnivå. Gruppene kan bli justert etter at vi har sett barnets ferdigheter i vannet. De yngste starter først. 

KURSVARIGHET:  Start: 17.november  2019  -  til juni 2020
NB. Vi har lange kurs mtp å sikre kontinuitet ,utbytte og innlæring. for det er en lengre prosess å bli godt nok svømmedyktig og selvbergende 

Ikke Svømming: Vi tar juleferie ,men fortsetter i begynnelsen av januar. Vinter- og påskeferien utgår også.

 

KURSAVGIFT  ( baseres på antall ganger kurset varer )  ca 22 ganger
Kr: ca. 3000-3500..med forbehold og avhengig av oppstartsdato .      For de som starter etter kursstart blir kursavgiften redusert i forhold til det.

Om ønskelig kan kursbeløpet deles opp og betales i 2 omganger (1.del v kursstart og 2.del innen mars)

Søsken/ familierabatt: 2.deltaker: ca 20%   3.deltaker: ca 40%   4.deltaker: Gratis

Faktura blir sendt på mail.

Kursavgiften inkluderer medlemskap i Nittedal Svømming og Livredning ( av Norges Livredningsselskap) med flere fordeler.
Se link: https://www.livredning.no/blimedlem

Instruktører:
Erlend, Hannah, Håvard,Selma, Parfait,Marius, Anne Edith 

 


MÅL FOR KURSET

Overordnet mål = selvberging:

Faller et barn i vannet skal det ikke få panikk, men kunne ta seg opp og i sikkerhet /  inn til land – og etter hvert også redde andre.

Hovemålet videre er at barnet skal bli trygg i vann på forskjellige alders- og ferdighetsnivå ,som hver har sitt mål (merkekrav) og etterhvert bli svømmedyktig/selvbergende.

KURSGRUPPER

Grovinndeling av kurstype og alder er som under, men er også avhengig av barnets erfaring i vann (om det har vært babysvømmer, mye i vann etc) Hver kursgruppe kan derfor deles i smågrupper eller flyttes på annen passende gruppe.

For de yngste barna under ca.7 år skal  EN FORELDER/VOKSEN VÆRE MED BARNET I VANNET                                                    -mht barnets trygghet, framgang, læringseffektivitet, sikkerhet etc.                                                                                  

KURSINNHOLD

Hver kursgruppe med forskjellig ferdighetsnivå har sitt innhold (jfr bl.a. merkekrav)

Når barnet har lært å mestre en grunnleggende ferdighet (spesielt på svømmeopplæringskursene), settes det på neste nivå, slik at vi sikrer at hvert barn får utfordringer gjennom hele kurset.

Vi legger også vekt på trivsel og det sosiale, som man får gjennom læring, lek og samarbeid.

Undervannsfotografen kommer i siste del av kurset, og alle får merke og diplom med bilde etter endt kurs.

Mer om innholdet gis på kurset.

 

SMÅBARNSVØMMING / VANNTILVENNING : ca. 3,5-4,5 år

og

VANNTILVENNING  / BEGYNNENDE SVØMMEOPPLÆRING, ca 4,5 – 5 år

 

Øvelser og sanger legges opp etter barnets alder og utviklingstrinn - både fysisk, psykisk og sosialt.

Hvert barn utvikler seg i ulik takt  i forhold til  nervesystemets modning. Barna har også ulik erfaring mht hvor lenge de har deltatt på svømming. Det tilrettelegges derfor  med varierte øvelser som tilpasses hvert barns ståsted med differensierte oppgaver slik at det får utfordringer.

Det blir  aktiviteter for mage- og rygg, dykk, stup, hopp, flytemidler, sangleker og ikke minst frilek, der barnet får brukt fantasien. Livredningsaktiviteter for både barn og voksne trekkes også inn i tillegg til litt førstehjelp og HLR (hjerte-lungeredning)

For de som er klare for det/modne nok blir det en gradvis overgang til begynnende svømmeopplæring  (gli, dykke dypere, øke avstander, sosialt og samarbeid, prøve livredning mer selvstendig, etc)

 

SVØMME-og LIVREDNINGSKURS for BEGYNNERE ; ca. 5 år og eldre

Hovedmålet er at barnet skal bli trygg i vann og etterhvert bli svømmedyktig/selvbergende , der  målet er å beherske 8 sentrale ferdigheter; bl.a dykke, svømme under vann,hoppe / stupe, flyte, pusteteknikk, framdrift , svømmeteknikker, livredning etc. For å lære disse sentrale ferdighetene, starter man å gå gjennom ca 20 øvelser /delmål, noe som krever øvelse og kontinuitet over en lengre periode. Det gis mulighet til å ta ferdighetsmerke (vann-, hval- og skilpaddemerket, evnt andre etterhvert) Mer om innholdet gis på kurset.

Kursdeltakerne får samtidig et fint sosialt samvær gjennom læring, lek og samarbeid.

 

SVØMME- og LIVREDNINGSKURS for VIDEREGÅENDE/eldre barn ; fra ca. 6 år

På dette kurset videreføres de grunnleggende ferdigheter fra forrige kurs ved å øke dybde, lengde/avstand mht dykking, svømme under vann, hoppe / stupe, flyte, pusteteknikk, framdrift , svømmeteknikker, mer utfordringer i livredning etc,

En del av dette kommer inn under skilpadde-, pingvin- og selungemerket samt livredningsmerket oter og distansemerker. Det vil også bli lagt mer vekt på livredningsdelen; redde seg selv og andre, bruk av livline, livbøye, småkonkurranser mm. For de eldste trenes det også på svømmedyktighetstesten som skal kunne mestres i 4.klasse.Påmelding kurs

Trykk på aktuell kurstype nederst og fyll ut informasjon
.................................................................................
Kursinndeling BABY- og SMÅBARNSVØMMING
Skedsmotun: Tirsdag

Babyer fra ca 2-3 mnd -  :                kl. 16.00
Baby- og småbarn-ca 1-3 år:           kl. 16.30 

                                                          
Libadet
: S
øndag ettermiddag :
Småbarnsvømming:                                        ca. 3 -  4 år            kl 17.00  
Småbarn/begynnende svømmeopplæring:   ca. 4 -  5 år            kl 17.00 

SVØMMEKURS BARN,UNGDOM:
SØNDAG ettermiddag /kveld


Pt. er det ikke tilbud om vanngymnastikk pga mangel på bassengtid.

Klikk her for mer info om dette kurset
Navn:
Fødselsdato:
En forelders navn og adresse:
Mobilnr:
E-post:
 
Melding: