SVØMMEKURS FOR BARN og UNGDOM

Svømmeopplæring for barn  fra ca 4 år og eldre, ungdom

Libadet, på Slattum

Kursinormasjon:
Påmelding til høstens kurs tas imot på skjemaet nederst.

Vi har lange kurs da det å bli godt nok svømmedyktig og selvbergende er en lengre prosess -mht progresjon,innlæring og trygghet.

Nybegynner-  og videregående kurs:
SØNDAG ETTERMIDDAG 
Mulig det også blir kurs torsdag ettermiddag

Hvilken gruppe de settes opp på er avhengig av alder og ferdighetsnivå- noe vi vurderer etter å ha sett barna i vannet.

Kursavgift: fastsettes ut ifra når deltakeren starter. Om ønskelig kan det betales i 2 omganger; 1/2 parten ved start og 2. del midt i kurset.
Familie-/søskenrabatt på alle kurs hos oss


PÅMELDING: Se nederst eller  Klikk her.

 

KURSINNHOLD / MÅL for  NYBEGYNNERE

Hovedmålet er at barnet skal bli trygg i vann og etterhvert bli svømmedyktig/selvbergende , der  målet er å  kunne beherske 8 sentrale ferdigheter; bl.a dykke, svømme under vann,hoppe / stupe, flyte, pusteteknikk, framdrift , svømmeteknikker, livredning etc. For å lære disse 8 sentrale ferdighetene, starter man å gå gjennom ca 20 øvelser /delmål, noe som krever øvelse og kontinuitet over en lengre periode. Det gis mulighet til å ta ferdighetsmerke (hval- og skilpaddemerket, evnt andre etterhvert)

Mer om innholdet gis på kurset.

Kursdeltakerne får samtidig et fint sosialt samvær gjennom læring, lek og samarbeid.

Gruppene deles inn etter barnets ferdighetsnivå ,og det kan bli justering av gruppene  etter et par ganger.

En voksen er med barnet i bassenget på nybegynnerkursene    ( mht barnets trygghet, framgang, læringseffektivitet, sikkerhet etc. )

Undervannsfotografen kommer i løpet av kurset, og alle får merke og diplom med bilde etter endt kurs.

 

KURSINNHOLD / MÅL for  VIDEREGÅENDE /STØRRE BARN:

På dette kurset videreføres det grunnleggende ved å øke dybde, lengde/avstand mht dykking, svømme under vann, hoppe / stupe, flyte, pusteteknikk, framdrift , svømmeteknikker, mer utfordringer i livredning etc,

En del av dette kommer inn under pingvin- og selungemerket samt livredningsmerket oter, som barna deles inn i. Det vil også bli lagt mer vekt på livredningsdelen; redde seg selv og andre, bruk av livline, livbøye, småkonkurranser mm. For de eldste trenes det også på svømmedyktighetstesten som skal kunne mestres i 4.klasse.

Mer om innholdet gis på kurset.

Kursdeltakerne får samtidig et fint sosialt samvær gjennom læring, lek og samarbeid.

Undervannsfotografen kommer i løpet av kurset, og alle får merke og diplom med bilde etter endt kurs.

Påmelding kurs

Trykk på aktuell kurstype nederst og fyll ut informasjon
.................................................................................
Kursinndeling BABY- og SMÅBARNSVØMMING
Skedsmotun: Tirsdag

Babyer fra ca 2-3 mnd -  :                kl. 16.00
Baby- og småbarn-ca 1-3 år:           kl. 16.30

                                                          
Libadet
: S
øndag: (mulig også torsdag)
Småbarnsvømming:                                        ca. 3 -  4 år            kl 17.00  
Småbarn/begynnende svømmeopplæring:   ca. 4 -  5 år            kl 17.00  

Pt. er det ikke tilbud om vanngymnastikk pga mangel på bassengtid.

Klikk her for mer info om dette kurset
Navn:
Fødselsdato:
En forelders navn og adresse:
Mobilnr:
E-post:
 
Melding: