Svømme- og livredningskurs ca. 5 - 14 år

Svømme - og livredningskurs

Velkommen på svømme- og livredningskurs høst 2021

MÅL FOR KURSET

Selvberging. Faller et barn i vannet skal det ikke få panikk, men kunne ta seg opp og i sikkerhet/  inn til land- og etter hvert også redde andre.

Hovemålet videre er at barnet skal bli trygg i vann på forskjellige alders- og ferdighetsnivå, som hver har sitt mål (merkekrav) og etterhvert bli svømmedyktig/ selvbergende.

                 

KURSGRUPPER

Under er beskrevet de ulike kurstypene og alder, men fordelingen på kursene avhenger også av barnets erfaring i vann (om det har vært babysvømmer, mye i vann etc) Hver kursgruppe kan derfor deles i smågrupper eller barnet flyttes til en annen passende gruppe.

 

KURSTIDER

Hvilken gruppe/ tid barna settes opp på er avhengig av alder og ferdighetsnivå. Dette vurderes ut ifra påmeldingsinfo og etter at vi har sett barnets ferdigheter 1. gang i vannet. Gruppene kan bli justert etter at vi har sett barnets ferdigheter i vannet. Søsken kan settes på samme tidspunkt, men oftest på forskjellige ferdighetsgrupper.

 

ROTNESBADET:  Tirsdag og søndag (ca. mellom kl. 17 - 19) - Barn ca. 5-6 år


LIBADET : Onsdag og søndag ettermiddag (fra kl 16 og utover) - Barn ca. 4-5 år og eldre

HAKADALSBADET:  Torsdag (ca. mellom kl 17- 19) Ca. 5 år og eldre

NB. Kurs fra januar 2022 da bassenget ikke er ferdig før.

Vi har lange kurs for å sikre kontinuitet, utbytte og innlæring for det er en lengre prosess å bli god nok svømmedyktig og selvbergende,  og vi tar inn barn fortløpende i halvåret om plass.

De yngste barna under ca. 6-7 år kan ha én forelder/ voksen med barnet i vannet av hensyn til barnets trygghet, framgang, læringseffektivitet, sikkerhet. Under Covid- 19 kan det forekomme endringer her avhengig av de nasjonale og kommunale retningslinjene.

Barn fra ca 7 år skal i utgangspunktet bruke garderoben til sitt kjønn. 

 

KURSINNHOLD

Hver kursgruppe med forskjellig ferdighetsnivå har sitt innhold utifra merkekrav.

Når barnet har lært å mestre en grunnleggende ferdighet (spesielt på svømmeopplæringskursene) settes det på neste nivå, slik at vi sikrer at hvert barn får utfordringer gjennom hele kurset. Vi legger også vekt på trivsel og det sosiale som en får gjennom læring, lek og samarbeid. 

 

Alle får merke og diplom etter endt kurs. 

Vi har egen undervannsfotograf som tar bilder under og over vann. Bilder kan tas av barnet, foreldre og eventuelt søsken. En velger selv -etter å ha sett bildene- om en ønsker å kjøpe bildene. Det informeres deltakerne på hver kursperiode om dette tilbudet blir gitt på slutten av kurset.

 

1. VANNTILVENNING  / BEGYNNENDE SVØMMEOPPLÆRING, ca 4-5 år

Øvelser og sanger legges opp etter barnets alder og utviklingstrinn - både fysisk, psykisk og sosialt. Hvert barn utvikler seg i ulik takt  i forhold til  nervesystemets modning. Barna har også ulik erfaring med hvor lenge de har deltatt på svømming. Det tilrettelegges derfor med varierte øvelser som tilpasses hvert barns ståsted med differensierte oppgaver slik at det får utfordringer.

Det blir  aktiviteter for mage- og rygg, dykk, hopp, flytemidler, sangleker og ikke minst frilek der barnet får brukt fantasien. Livredningsaktiviteter for både barn og voksne trekkes også inn i tillegg til litt førstehjelp og HLR (hjerte-lungeredning).

 

For de som er klare for det/ modne nok blir det en gradvis overgang til begynnende svømmeopplæring  (gli, dykke dypere, øke avstander, sosialt og samarbeid, prøve livredning mer selvstendig, etc)

 

2. SVØMME-og LIVREDNINGSKURS for BEGYNNERE ; ca. 5 år og eldre

Hovedmålet er at barnet skal bli trygg i vann og etterhvert bli svømmedyktig/selvbergende ved å beherske sentrale ferdigheter; bl.a dykke, svømme under vann, hoppe/ stupe, flyte, pusteteknikk, framdrift, svømmeteknikker, livredning etc. For å lære disse sentrale ferdighetene, starter en med å gå gjennom diverse øvelser/delmål, noe som krever øvelse og kontinuitet over en lengre periode. Det gis mulighet til å ta ferdighetsmerke. Kursdeltakerne får samtidig et fint sosialt samvær gjennom læring, lek og samarbeid.

 

3. SVØMME- og LIVREDNINGSKURS for VIDEREGÅENDE / ELDRE BARN ; fra ca. 7 år og eldre

På dette kurset videreføres de grunnleggende ferdigheter fra forrige kurs (også nye barn med en viss erfaring/ferdighet kan settes på dette kurset) ved å øke dybde, lengde/avstand mht dykking, svømme under vann, hoppe / stupe, flyte, pusteteknikk, framdrift , svømmeteknikker, mer utfordringer i livredning etc.

Det vil her bli lagt enda mer vekt på livredningsdelen; redde seg selv og andre, bruk av livline, livbøye, småkonkurranser mm. For de eldste trenes det også på svømmedyktighetstesten (som er mål for 4.klasse)

 

Når barnet er veldig trygg i vann/ mestrer de grunnleggende ferdighetene bra og ønsker mer svømmetrening, anbefaler vi å ta kontakt med Gjelleråsen IF- svømmegruppe.  

 

UTSTYR:

Badebukse, stort håndkle, dusjsåpe, badehette,gjerne i tøy: med tydelig navn på foran. 

 

Vi selger  dykkebriller og  badehette. Se link med salgsobjekter: http://www.nittedalbabysvomming.no/utstyr/

 

KURSAVGIFT 

Kursavgiften baseres på antall ganger kurset innehar. For de som starter litt ut i kurset kan kursavgiften bli redusert i forhold til det.
Kursbeløpet kan deles opp og betales i 2 perioder - mest sannsynlig i etterkant ved koronausikkerhet.  

 

Vi har søsken/ familierabatt på våre kurs:  2.deltaker: ca 15 % 
Om familien har flere deltakere under samme arrangør (Nittedal babysvømming eller Nittedal Svømming og Livredning) :  3.deltaker: ca 30%   4.deltaker: Gratis. 

 

Kursavgiften inkluderer diplom og ferdighetsmerke. For barn over ca 7 år inkluderes også medlemskap i Nittedal Svømming og Livredning ( klubb av Norges Livredningsselskap) med flere fordeler.

Se link: https://www.livredning.no/blimedlem

 

PÅMELDING I RUBRIKKEN TIL HØYRE (NEDERST PÅ SIDEN OM DU BENYTTER MOBIL)

 

Vi ivaretar smittevernsreglene på våre kurs. Les mer om dette her

 

FOTOGALLERI

Klikk på hvert bilde og tekst kommer frem under bildet

 

ALDER: ca 5- 14 år

 

BAD og DAGER:

Rotnesbadet: (fullt)
Tirsdag og søndag
(under ca 6 år)

Libadet:  
Onsdag (få plasser)
Søndag
(over ca 4 år)

NB.Hakadalsbadet (torsd.)
Ikke tilbud før januar 2022

VARIGHET:
Fra uke 35 - uke 50
Fortløpende inntak etter oppstart om plass

Om Nittedal Babysvømming og Nittedal Svømming og Livredning

Daglig leder og hovedinstruktør på alle kurstyper er Anne Edith Corneliussen. Utdannet gjennom Norges Idrettshøyskole og Atlantis Medisinske Høyskole, samt kurs gjennom Norges Livredningsselskap, 40 års erfaring som instruktør i baby- og småbarnssvømming og svømmeopplæring av barn, ungdom og voksne. Vært lærer i bl.a kroppsøving på alle skoletrinn- fra 6-19 år. Oppdatering skjer jevnlig gjennom seminarer og nye kurs.


Instruktører på svømme- og livredningskursene på Libadet:

Alle er godkjente instruktører med kurs i svømming og livredning og har avlagt den årlige livredningsprøven i vann for Libadet, inkl. repetisjon av hjerte - og lungeredning (HLR). Instruktørene deltar på seminarer, oppfriskningskurs og samarbeidsmøter.

Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet  (helt nytt)
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan


Mobil

Kontaktskjema