Svømme- og livredningskurs ca. 5 - 14 år

Svømme - og livredningskurs

MÅL FOR KURSET

Selvberging: Faller et barn i vannet skal det ikke få panikk, men kunne ta seg opp og i sikkerhet/  inn til land- og etter hvert også redde andre.

Hovemålet videre er at barnet skal bli trygg i vann på forskjellige alders- og ferdighetsnivå, som hver har sitt mål (merkekrav) og etterhvert bli svømmedyktig/ selvbergende.
Se mer om merkene nederst på siden .

.....og hvorfor barna er vårt viktigste satsningsområde  her 
              

KURSGRUPPER og TIDER

Under er beskrevet de ulike kurstypene og alder. Hvilken kursgruppe barna settes på er avhengig av alder og ferdighetsnivå.(om det har vært baby-småbarnsvømmer, mye i vann etc) Dette vurderes ut ifra påmeldingsinfo og etter at vi har sett barnets ferdigheter de første gangene i vannet. Hver kursgruppe kan derfor deles i smågrupper /differensiering eller barnet flyttes til en annen passende gruppe.
Om mulig prøver vi at søsken kan settes på samme tidspunkt eller kurs rett etter hverandre.

 

KURSVARIGHET OG  AVGIFT

Normalt har vi lange kurs mtp utbytte og innlæring, for det er en lengre prosess å bli godt nok svømmedyktig og selvbergende. 

De yngste barna og nybegynnere ,ca 5-7 år, har én forelder/ voksen med barnet i vannet av hensyn til barnets trygghet, framgang, læringseffektivitet, sikkerhet. (Under evnt pandemi kan det forekomme endringer her avhengig av de nasjonale og kommunale retningslinjene)


Barn fra ca. 7 år skal i utgangspunktet bruke garderoben til sitt kjønn. 

PÅMELDING I RUBRIKKEN TIL HØYRE (nederst på siden om en bruker mobil). 
SE MER OM KURSVARIGHET OG AVGIFT HER.
UTSTYR: Se link 

 

KURSINNHOLD, FERDIGHETSMERKE

Hver kursgruppe med forskjellig ferdighetsnivå har sitt innhold utifra merkekrav.
Nye barn settes på riktig ferdighetsgruppe etter at instruktør har testet ferdighetene i vann de første gangene.
For å lære de sentrale ferdighetene, starter en med å gå gjennom diverse øvelser/delmål, noe som krever øvelse og kontinuitet over en lengre periode (derfor har lange kurs over halvår)
Når barnet har lært å mestre visse grunnleggende ferdigheter,settes det på neste nivå, slik at vi sikrer at hvert barn får utfordringer gjennom hele kurset. Vi legger også vekt på trivsel og det sosiale som en får gjennom læring, lek og samarbeid. 

Se mer om bakgrunnen for våre svømme- og livredningsmerker i linken her

Alle får merke og diplom etter endt kurs. 

Vi har egen undervannsfotograf som tar bilder under og over vann. Bilder tas av barnet og evnt. søsken,foreldre.En velger selv -etter å ha sett bildene - om en ønsker å kjøpe bildene.
Vi informerer deltakerne i hver kursperiode om dette tilbudet blir gitt på slutten av kurset.

1. VANNTILVENNING  / BEGYNNENDE SVØMMEOPPLÆRING, ca 4-5 år: 
RØDT og GRØNT RUMPETROLLMERKE

Det blir  varierte aktiviteter ; sangleker, trening av pustekontroll/dykke under vann, flyting med/uten hjelpemidler og ikke minst frilek/oppvarming der barnet får brukt fantasien. Livredningsaktiviteter (livline,livbøye, svømme med klær,redningsvest mm) for både barn og voksne trekkes også inn ,samt HLR (hjerte-lungeredning).

 

2. SVØMME-og LIVREDNINGSKURS for nybegynnere / videregående ; ca. 5 år og eldre.
GRØNT RUMPETROLL- OG SØLVMERKET

Hovedmålet er at barnet skal bli tryggere i vann og etterhvert bli svømmedyktig/selvbergende ved å beherske sentrale ferdigheter; bl.a pustekontroll /dykke, svømme under vann, hoppe/ stupe, flyte på mage/rygg, framdrift/gli , livredning (livline,livbøye, svømme med klær,redningsvest,samt HLR (hjerte-lungeredning). mm.

 

3. SVØMME- og LIVREDNINGSKURS for VIDEREGÅENDE / ELDRE BARN ; fra ca. 6 år og eldre.
GULLFROSK, HAVFRUE, OTER, SVØMMEDYKTIGHETSMERKET

På disse kursene videreføres de grunnleggende ferdigheter fra kurs/nivået under: dykk,flyting,gli .Også nye barn med en viss erfaring/ferdighet kan settes på et av disse kursnivåene.Her økes dykkedybde, svømmeavstand under vann, hoppe / stupe, flyte, framdrift svømmeteknikker med pusteteknikk (crawl og brystsvømming),mer utfordringer i livredning fra nivået under,der de også får innsikt og prøve livredningssport:redning av seg selv og andre med livline,livbøye,tau, kameratredning, livredningshopp,småkonkurranser om ønskelig mm)

For de eldste trenes det også på svømmedyktighetstesten (som er mål for 4.klasse)

 

Når barnet er veldig trygg i vann/ mestrer de grunnleggende ferdighetene godt  og ønsker mer svømmetrening(mer teknikk,mer enn 1 gng i uka,konkurranse  etc) anbefaler vi å ta kontakt med Gjelleråsen IF- svømmegruppe:  :  svomming@gif.idrett.no

 

FERDIGHETSMERKENE:    11 merker i vårt merkesystem

Å lære å svømme tar tid. Det som vi kan jobbe med imens er teknikker for å overleve skulle man bli utsatt for uforventet fall i vannet. Vanntilvenning betyr også å møte vannet ute i naturen, noen testøvelser skal tas ute ved stranden. 

Vi vet at de fleste som drukner er de som er beregnet som svømmedyktig, derfor i forkant av svømmeopplæring, og parallelt til det, bør man mestre selvbergingsferdigheter. Våre merker er bygget opp rundt sentrale nivåer i opplæringen av selvberging.
 

  1. Mestre pustekontroll

  2. Orientere seg i vannet (over og under)

  3. Mestre flyting i flere posisjoner i vannet

  4. Veksle mellom skrå og horisontale stillinger i vann, dvs. rotasjon på alle akser

  5. Sculling.
     

De samme ferdigheter må være på plass når man skal mestre alle svømmeteknikkene og senere livredning. 

 

Se de fleste merkene i fotogalleriet under her.

 

FOTOGALLERI

Klikk på hvert bilde og tekst kommer frem under bildet

 

Trykk på knappen under
for påmelding

Om Nittedal Babysvømming og Nittedal Svømming og Livredning

Daglig leder og hovedinstruktør på alle kurstyper er Anne Edith Corneliussen. Utdannet gjennom Norges Idrettshøyskole og Atlantis Medisinske Høyskole, samt kurs gjennom Norges Livredningsselskap, 40 års erfaring som instruktør i baby- og småbarnssvømming og svømmeopplæring av barn, ungdom og voksne. Vært lærer i bl.a kroppsøving på alle skoletrinn- fra 6-19 år. Oppdatering skjer jevnlig gjennom seminarer og nye kurs.


Instruktører på svømme- og livredningskursene :

Alle er godkjente instruktører med kurs i aktuell kurstype og har avlagt den årlige livredningsprøven i vann for aktuelt basseng, inkl. repetisjon av hjerte - og lungeredning (HLR). Instruktørene deltar på seminarer, oppfriskningskurs og samarbeidsmøter.

Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet 
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan

Elvetangenbadet
Sloraveien 9, 1488 Hakadal 


Mobil

Kontaktskjema