Svømme- og livredningskurs ca. 5 - 14 år

Svømme - og livredningskurs

Det blir nye kurs i høst på LIBADET søndag ettermiddag /kveld + ROTNESBADET torsdag og søndag

Kursinndeling:
- BARN:                                                                     ca. 5 år og eldre 
- UNGDOM:                                                              ca. 12 år og eldre

NB. Barn under 5 år fortrinnsvis på Rotnesbadet. Se fane Småbarnsvømming/begynnede svømmeopplæring.

BAD:
Libadet:           Søndag  fra kl 16 og utover
Rotnesbadet: Søndag og torsdag fra  kl 18 

 

KURSTIDER:

Hvilken gruppe / tid barna settes opp på, er avhengig av alder og ferdighetsnivå. Gruppene kan bli justert etter at vi har sett barnets ferdigheter i vannet.
De yngste starter som regel først på søndag ettermiddag i Libadet, og søsken settes på samme tidspunkt (men på forskjellige ferdighetsgrupper)

KURSVARIGHET:  

Start: September / oktober- pt. uklart pga oppussing av badets fasade først - varer frem til medio desember.
Vi tar imot nye deltakere fortløpende 

NB. Vi har lange kurs mtp å sikre kontinuitet, utbytte og innlæring. for det er en lengre prosess å bli godt nok svømmedyktig og selvbergende. Om ønskelig er det muligheter for kortere kurs.

Ikke Svømming:  Høstferien uke 40.

 

KURSAVGIFT  (baseres på antall ganger kurset varer ) 


For de som starter litt ut i kurset blir kursavgiften redusert i forhold til det. Om ønskelig kan kursbeløpet deles opp og betales i 2 omganger. 1.del ved start og 2. del innen mars.


Søsken/ familierabatt: 2.deltaker: ca 20%   3.deltaker: ca 40%   4.deltaker: Gratis

Faktura blir sendt på mail etter kursstart. 

 

Kursavgiften inkluderer medlemskap i Nittedal Svømming og Livredning ( av Norges Livredningsselskap) med flere fordeler.
Se link: https://www.livredning.no/blimedlem

INSTRUKTØRER:
Erlend, Hannah, Håvard,Selma, Parfait,Marius,

 

Libadet, Slattum, Birkelundveien 68a,1481 Hagan.

For veibeskrivelse: klikk her

MÅL FOR KURSET

Overordnet mål = selvberging

Faller et barn i vannet skal det ikke få panikk, men kunne ta seg opp og i sikkerhet /  inn til land – og etter hvert også redde andre.

 

Hovemålet videre er at barnet skal bli trygg i vann på forskjellige alders- og ferdighetsnivå, som hver har sitt mål (merkekrav) og etterhvert bli svømmedyktig/selvbergende.

KURSGRUPPER

Grovinndeling av kurstype og alder er som under, men er også avhengig av barnets erfaring i vann (om det har vært babysvømmer, mye i vann etc) Hver kursgruppe kan derfor deles i smågrupper eller flyttes på annen passende gruppe.

For de yngste barna under ca.7 år skal minimum én forelder/voksen være med barnet i vannet av hensyn til barnets trygghet, framgang, læringseffektivitet, sikkerhet etc.                     

KURSINNHOLD

Hver kursgruppe med forskjellig ferdighetsnivå har sitt innhold (jfr bl.a. merkekrav)

Når barnet har lært å mestre en grunnleggende ferdighet (spesielt på svømmeopplæringskursene), settes det på neste nivå, slik at vi sikrer at hvert barn får utfordringer gjennom hele kurset.

Vi legger også vekt på trivsel og det sosiale, som man får gjennom læring, lek og samarbeid.

Undervannsfotografen kommer i siste del av kurset, og alle får merke og diplom med bilde etter endt kurs. Mer om innholdet gis på kurset.

1. SMÅBARNSVØMMING / VANNTILVENNING : ca. 3-4 år 
2. VANNTILVENNING  / BEGYNNENDE SVØMMEOPPLÆRING, ca 4 – 5 år
Øvelser og sanger legges opp etter barnets alder og utviklingstrinn - både fysisk, psykisk og sosialt. Hvert barn utvikler seg i ulik takt  i forhold til  nervesystemets modning. Barna har også ulik erfaring mht hvor lenge de har deltatt på svømming. Det tilrettelegges derfor  med varierte øvelser som tilpasses hvert barns ståsted med differensierte oppgaver slik at det får utfordringer.


Det blir  aktiviteter for mage- og rygg, dykk, stup, hopp, flytemidler, sangleker og ikke minst frilek, der barnet får brukt fantasien. Livredningsaktiviteter for både barn og voksne trekkes også inn i tillegg til litt førstehjelp og HLR (hjerte-lungeredning).


For de som er klare for det/modne nok blir det en gradvis overgang til begynnende svømmeopplæring  (gli, dykke dypere, øke avstander, sosialt og samarbeid, prøve livredning mer selvstendig, etc)

3. SVØMME-og LIVREDNINGSKURS for BEGYNNERE ; ca. 5 år og eldre

Hovedmålet er at barnet skal bli trygg i vann og etterhvert bli svømmedyktig/selvbergende , der  målet er å beherske 8 sentrale ferdigheter; bl.a dykke, svømme under vann,hoppe / stupe, flyte, pusteteknikk, framdrift , svømmeteknikker, livredning etc. For å lære disse sentrale ferdighetene, starter man å gå gjennom ca 20 øvelser /delmål, noe som krever øvelse og kontinuitet over en lengre periode. Det gis mulighet til å ta ferdighetsmerke (vann-, hval- og skilpaddemerket, evnt andre etterhvert) Mer om innholdet gis på kurset.

Kursdeltakerne får samtidig et fint sosialt samvær gjennom læring, lek og samarbeid.

 

4. SVØMME- og LIVREDNINGSKURS for VIDEREGÅENDE/eldre barn ; ca. 6 år og eldre

På dette kurset videreføres de grunnleggende ferdigheter fra forrige kurs ved å øke dybde, lengde/avstand mht dykking, svømme under vann, hoppe / stupe, flyte, pusteteknikk, framdrift , svømmeteknikker, mer utfordringer i livredning etc,

En del av dette kommer inn under skilpadde-, pingvin- og selungemerket samt livredningsmerket oter og distansemerker. Det vil også bli lagt mer vekt på livredningsdelen; redde seg selv og andre, bruk av livline, livbøye, småkonkurranser mm. For de eldste trenes det også på svømmedyktighetstesten som skal kunne mestres i 4.klasse.


FOTOGALLERIET  UNDER :
Klikk på hvert bilde og tekst kommer frem under bildet.

Alder:
ca 5 - 14 år
(yngre barn på Rotnesbadet) 
Bad:
Libadet
 
Kurstider:
Søndag
ettermiddag / kveld

Kursvarighet:
September /oktober til medio desember 2020
Men inntak fortløpende i høst- om plass

Kursavgift:
Pt. uklart mht oppstartsdato
(Søsken/familierabatt)

Om Nittedal Babysvømming og Nittedal Svømming og Livredning

Daglig leder og hovedinstruktør på alle kurstyper er Anne Edith Corneliussen. Utdannet gjennom Norges Idrettshøyskole og Atlantis Medisinske Høyskole, samt kurs gjennom Norges Livredningsselskap, 39 års erfaring som instruktør i baby- og småbarnssvømming og svømmeopplæring av barn, ungdom og voksne. Vært lærer i bl.a kroppsøving på alle skoletrinn- fra 6-19 år. Oppdatering skjer jevnlig gjennom seminarer og nye kurs.


Instruktører på svømme- og livredningskursene på Libadet:

Alle er godkjente instruktører med kurs i svømming og livredning og har avlagt den årlige livredningsprøven i vann for Libadet, inkl. repetisjon av hjerte - og lungeredning (HLR). Instruktørene deltar på seminarer, oppfriskningskurs og samarbeidsmøter.

Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet  (helt nytt)
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan


Mobil

Kontakt skjema