Årsmøtet

 ÅRSMØTET 2024 : avholdes mandag 18.mars kl 20. 
Lillebergsvingen 17.


SAKSLISTEN :

1. Konstituering

·         Åpning av møtet

·         Godkjenning av innkalling

·         Godkjenning av saksliste

·         Valg av møteleder

·         Valg av referent

2. Godkjenning av årsmelding for 2023

3. Godkjenning av regnskap for 2023

4. Godkjenning av budsjett for 2024

5. Valg av styret og revisor

6. Eventuelle innkomne forslag
   Frist: 13.mars

Påmelding til årsmøte for medlemmer: Frist  13.mars (på mail)
 
Vel møtt!
Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet 
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan

Elvetangenbadet
Sloraveien 9, 1488 Hakadal 


Mobil

Kontaktskjema