Årsmøtet

 ÅRSMØTET- digitalt- avholdt mandag 29.mars 2021, kl 19.


SAKSLISTEN :

1. Konstituering

·         Åpning av møtet

·         Godkjenning av innkalling

·         Godkjenning av saksliste

·         Valg av møteleder

·         Valg av referent

2. Godkjenning av årsmelding for 2020

3. Godkjenning av regnskap for 2020

4. Godkjenning av budsjett for 2021

5. Valg av styret og revisor

6. Representant til landsmøte i Norges Livredningsselskap(digitalt)

7. Eventuelle innkomne forslag
Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet 
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan

Hakadalsbadet
Sloraveien 9, 1488 Hakadal 


Mobil

Kontaktskjema