Barnehagesvømming

TILBUD OM GRATIS BARNEHAGESVØMMING HØST 2024, vinter og vår 2025

Vekommen på barnehagesvømming

 

Vi arrangerer svømmeopplæring for  barnehager ("førskolesvømming") noe som departementet satser på og gir støtte til - som et ledd i drukningsforebygging.  Vi gir barnehager i Nittedal dette tilbudet, som er gratis for barnehagen/barna, og som vi tilrettelegger og gjennomfører. Tilbudet har vi hatt for mange barnehager siden 2018.

Vi søker om midler, organiserer, har utstyr og erfaren og kvalifisert lærer/ instruktør + ekstra instruktør ved behov. Vi gjennomfører svømmingen i forhold til sikkerhetskrav til svømmeundervisning.
Det er nødvendig  at noen lærere/ansatte er med i vannet (antallet avhenger av gruppestørrelsen)

Alder: ca. 4 - 6 år Fortrinnsvis førskolebarn født 2019
Yngre barn/grupper om plass.

Antall barn: Gruppe på ca. 10-14 barn - men også færre / flere 

Vi organiserer barna i grupper  i vannet – ut ifra antall og sikkerhet.

Det er flere organiseringsmåter for barnehagegruppen vi kan komme frem til. Om gruppen er stor (f eks ca over 14 barn) kan den deles i 2  og delta over 2 perioder eller delta på grupper rett etter hverandre i vannet samme dag/periode. Gruppene kan også delta 2.hver gang over 2 perioder. 
2 forskjellige barnehager kan også delta samtidig (spesielt om det er få barn i barnehagen) 

 

NB. For å sikre midler til barnehagesvømming for hele året bør vi ifølge departementet søke om midler så tidlig som mulig. Barnehagen kan derfor komme med ønske om svømming litt frem i tid.

PERIODER   (ca.8 gng pr periode)

Høst 2024.   (ca.- perioder)   
1.periode: september- oktober       2.periode: november- desember
Vinter 2025  : Januar - mars 
Vår 2025  :       April - juni  

BAD / DAG / TIDER  (med forbehold om tildelt leitider)
LIBADET: Tirsdager 

1.gruppe:  kl. 13.35 til kl 14.15
2.gruppe: kl. 14.15 til kl 14.55
3.gruppe: kl. 14.55 til kl 15.35

 
ROTNESBADET: Tirsdager
1.gruppe : kl. 13.15 til kl. 13.55
2.gruppe: kl. 13.55 til kl. 14.35
 

ELVETANGENBADET: Torsdager
1.gruppe: kl. 14.00 til kl. 14.40
2.gruppe: kl 14.40 til kl. 15.20

Det tas forbehold om periodene og tidene kan endres.
Tid i garderoben og dusj før og etter må påberegnes i tillegg.
Barnehagebarn og ledsagere må i utgangspunktet komme seg til og fra badet.

Noen barnehager har latt foreldre hente barn i badet etter svømmingen.
Taxi: Vi prøver å få til en avtale med taxioperatør som evnt kan frakte barnehager som ikke har gangavstand (mer enn ca 1,5 km eller mer enn 30 min med kollektivtransport) til eller fra det aktuelle badet.

KURSINNHOLD

Grunnleggende ferdigheter/ vanntilvenning: takle å ha hodet under vann, dykke, flyte med og uten hjelpemidler, hoppe, lek /sangleker, livredningsaktiviteter (livline, livbøye, redningsvest)

Det gis diplom med bilde av barnehagegruppen etter endt periode.
Vi må vite om noen barn ikke skal tas bilde av.
Vi sender også link til barnehagen med bilder tatt under svømmingen,men ansatte kan selv ta bilder under svømmingen.

Før oppstart sendes informasjon (praktisk info, utstyr, sikkerhet, innhold etc.) til de aktuelle barnehagene/foresatte.

 

Om dere er interessert i å delta , fyll ut påmeldingsskjemaet her
og send til nittedal.sl@hotmail.com         


Frist for påmelding : 17.juni, men det er fortsatt plasser ,så vi tar imot fortløpende.

 

Velkommen til svømmeopplæring og tidlig selvberging i vann!

 

ALDER:

fra ca. 4 -6 år, fortrinn førskolealder
Født  2019 (2020)

BAD:

Libadet, Rotnesbadet, Elvetangenbadet 

 PERIODE :

  Høst -24 og vinter/vår -25

DAG og TIDER:
Se oversikt annet sted om tilbudet
 

TRANSPORT:

Gratis maxitaxi (fortrinnsvis tilbake)

ta kontakt

Om Nittedal Babysvømming og Nittedal Svømming og Livredning

Daglig leder og hovedinstruktør på alle kurstyper er Anne Edith Corneliussen. Utdannet gjennom Norges Idrettshøyskole og Atlantis Medisinske Høyskole, samt kurs gjennom Norges Livredningsselskap, 40 års erfaring som instruktør i baby- og småbarnssvømming og svømmeopplæring av barn, ungdom og voksne. Vært lærer i bl.a kroppsøving på alle skoletrinn- fra 6-19 år. Oppdatering skjer jevnlig gjennom seminarer og nye kurs.


Instruktører på svømme- og livredningskursene :

Alle er godkjente instruktører med kurs i aktuell kurstype og har avlagt den årlige livredningsprøven i vann for aktuelt basseng, inkl. repetisjon av hjerte - og lungeredning (HLR). Instruktørene deltar på seminarer, oppfriskningskurs og samarbeidsmøter.

Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet 
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan

Elvetangenbadet
Sloraveien 9, 1488 Hakadal 


Mobil

Kontaktskjema