Barnehagesvømming

TILBUD OM GRATIS BARNEHAGESVØMMING 2021

Vekommen på barnehagesvømming høst 2021 + vinter + vår 2022

Høstens kurs på begge badene er nå fulle, men det er ledig vinter/vår 2021 

Vi arrangerer svømming for  barnehager, noe som departementet satser på og gir støtte til- som et ledd i drukningsforebygging. 

Vi vil gjerne gi barnehager i Nittedal dette tilbudet, som er gratis for barnehagen/barna, som ikke trenger å gjøre noe i forkant.

Tilbudet har vi hatt for mange barnehager i flere år og vi fortsetter i august/september 2021.

Barnehagen må i utgangspunktet komme seg til og fra badet, men det er også muligheter for å få ordnet gratis transport om behov - spesielt tilbake til barnehagen. Det er nødvendig  at noen lærere er med i vannet, noe som avhenger av antall barn som deltar.

Vi søker om midler, organiserer, har utstyr og erfaren og kvalifisert lærer /instruktør + ekstra instruktør ved behov. Vi gjennomfører svømmingen i forhold til sikkerhetskrav til svømmeundervisning.

Alder: ca. 4 -6 år (førskolealder og yngre)

Antall barn: Gruppe på ca + - 15 barn - men også færre/flere om det er ønskelig. 
Perioder: Høst deles i 2: 1.per. : uke 35- 42/43 .  2.per.: uke 43/44- 50

Vi organiserer barna i grupper  i vannet – ut ifra innhold, antall og sikkerhet.

Det er flere organiseringsmåter av barnehagegruppen vi kan komme frem til. Om gruppen er stor kan man f eks dele den i 2 - delta over 2 perioder på høsten eller rett etter hverandre i vannet samme dag/periode. Gruppene kan også delta 2.hver gang gjennom hele høsten.

 

NB. For å sikre midler til barnehagesvømming for hele året bør vi ifølge departementet søke om midler så tidlig som mulig på året- og  for høsten 2021 må det nå søkes i juni.

En barnehage kan derfor komme med ønske om svømming både  i vinter/vår og i høst , samt også  ønske om 2 forskjellige grupper både  i vinter, vår og på høsten.

PERIODE

Høst 2021  + vinter og vår 2022

DAG/ TID
LIBADET: Tirsdager , i bassenget mellom kl 13.30 og kl 16

  1. kl 13.30 til kl 14.10
  2. kl 14.10 til kl 14.50
  3. kl 14.50 til kl 15.30

 
ROTNESBADET: 
   1. kl 13.30 til kl 14.10
   2. kl 14.05 til kl 14.45

HAKADALSBADET:
Pt er dette ikke klart

Det tas forbehold om periodene og tidene kan endres- sett ut ifra påmelding fra barnehagene. Tid i garderoben og dusj før og etter må påberegnes i tillegg.

Noen barnehager har latt foreldre hente barn i badet etter svømmingen.

 

INNHOLD

Grunnleggende ferdigheter / vanntilvenning: takle å ha hodet under vann, dykke, flyte med og uten hjelpemidler, hoppe, lek /sangleker, livredningsaktiviteter, med mer

Diplom: Alle barna får diplom med bilde av barnehagen etter endt kurs.
Vi sender også link med bilder til barnehagen - tatt under svømmingen

Vi har et infoskriv til foreldre (praktisk info, utstyr, sikkerhet, innhold etc.) som vi sender til aktuelle barnehager.

 

Om dere er interessert i dette tilbudet, så send en snarlig tilbakemelding («første mann til mølla») og oppgi følgende:
-          Ønsket bad :Libadet,  Rotnesbadet,Hakadalsbadet .Vanligvis blir det badet som er 
            nærmest 

-          Ønsket periode høst  2021 + alternativ periode

-          Ønsket tidsrom  + alternativt tidspunkt

-          ca. antall barn (ant. jenter og gutter) -  i hver periode

-          Antall lærere som kan være med (også i vannet)

-          Organisasjonsnummer til barnehagen

-          Kontaktpersonen i barnehagen + mail og mob.nr

-          Behov for  transport   (en / begge veier)

-          Spesielle behov /ønsker fra barnehagen

 

Link til undervisningsdepartementet

Vi forholder oss til smittevernsreglene på kursene våre.

Det tas forbehold om endringer i kurstilbudet i forhold til smittevernsreglene.

Velkommen til svømmeopplæring og tidlig selvberging i vann!

 

ALDER:

fra ca. 4 -6 år, førskolealder
Født 2016 og 2017

BAD:

Libadet og Rotnesbadet 

(Hakadalsbadet når det åpnes seinere i høst)

VARIGHET, PERIODE 2021:

september- oktober
november-desember
+ vinter og vår 2022

TIDER:
Rotnesbadet:
Tirsdager: Mel. kl 13.30 og 15.
Libadet:
Tirsdager: Mel.  kl 13.30 og 15.30 
Hakadalsbadet
Pt. dag ikke klart

TRANSPORT:

Muligheter for gratis transport /maxitaxi 

ta kontakt

Om Nittedal Babysvømming og Nittedal Svømming og Livredning

Daglig leder og hovedinstruktør på alle kurstyper er Anne Edith Corneliussen. Utdannet gjennom Norges Idrettshøyskole og Atlantis Medisinske Høyskole, samt kurs gjennom Norges Livredningsselskap, 40 års erfaring som instruktør i baby- og småbarnssvømming og svømmeopplæring av barn, ungdom og voksne. Vært lærer i bl.a kroppsøving på alle skoletrinn- fra 6-19 år. Oppdatering skjer jevnlig gjennom seminarer og nye kurs.


Instruktører på svømme- og livredningskursene på Libadet:

Alle er godkjente instruktører med kurs i svømming og livredning og har avlagt den årlige livredningsprøven i vann for Libadet, inkl. repetisjon av hjerte - og lungeredning (HLR). Instruktørene deltar på seminarer, oppfriskningskurs og samarbeidsmøter.

Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet  (helt nytt)
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan


Mobil

Kontaktskjema