Barnehagesvømming

TILBUD OM GRATIS BARNEHAGESVØMMING VINTER , VÅR og HØST 2023

Vekommen på barnehagesvømming

 

Vi arrangerer svømmeopplæring for  barnehager ("førskolesvømming") noe som departementet satser på og gir støtte til - som et ledd i drukningsforebygging.  Vi gir barnehager i Nittedal dette tilbudet, som er gratis for barnehagen/barna, og som vi tilrettelegger og gjennomfører. Tilbudet har vi hatt for mange barnehager siden 2018.

Vi søker om midler, organiserer, har utstyr og erfaren og kvalifisert lærer/ instruktør + ekstra instruktør ved behov. Vi gjennomfører svømmingen i forhold til sikkerhetskrav til svømmeundervisning.
Barnehagen må i utgangspunktet komme seg til og fra badet, men vi har også muligheter til å ordne gratis transport om behov - spesielt tilbake til barnehagen. Det er nødvendig  at noen lærere/ansatte er med i vannet (antall avhenger av gruppestørrelsen)

Alder: ca. 4 - 6 år Fortrinnsvis førskolebarn født 2017, i høst født 2018 (førskolebarn)  
Yngre barn/grupper om plass.

Antall barn: Gruppe på ca. 10-14 barn - men også færre / flere 

Vi organiserer barna i grupper  i vannet – ut ifra antall og sikkerhet.

Det er flere organiseringsmåter for barnehagegruppen vi kan komme frem til. Om gruppen er stor (f eks ca over 14 barn) kan den deles i 2  og delta over 2 perioder eller rett etter hverandre i vannet samme dag/periode. Gruppene kan også delta 2.hver gang over 2 perioder. 
2 forskjellige barnehager kan også slås sammen.

 

NB. For å sikre midler til barnehagesvømming for hele året bør vi ifølge departementet søke om midler så tidlig som mulig. En barnehage kan derfor komme med ønske om svømming litt frem i tid.

PERIODER   (ca.8 gng pr periode)


Vinter 2023  : Januar - mars (uke 3-12)
Vår 2023  :       April - juni  (uke 13-23)
Høst 2023.      
1.periode: Uke 35-42         2.periode: Uke 43- 50 
 

BAD / DAG / TIDER
LIBADET: Tirsdager 

1.gruppe:  kl. 13.35 til kl 14.15
2.gruppe: kl. 14.15 til kl 14.55
3.gruppe: kl. 14.55 til kl 15.35

 
ROTNESBADET: Tirsdager
1.gruppe : kl. 13.15 til kl. 13.55
2.gruppe: kl. 13.55 til kl. 14.35
 

ELVETANGENBADET: Torsdager
1.gruppe : kl. 13.20 til kl. 14.00
2.gruppe: kl. 14.00 til kl. 14.40

Det tas forbehold om periodene og tidene kan endres.
Tid i garderoben og dusj før og etter må påberegnes i tillegg.

Noen barnehager har latt foreldre hente barn i badet etter svømmingen.

 

KURSINNHOLD

Grunnleggende ferdigheter/ vanntilvenning: takle å ha hodet under vann, dykke, flyte med og uten hjelpemidler, hoppe, lek /sangleker, livredningsaktiviteter (livline, livbøye, redningsvest)

Det gis diplom med bilde av barna etter endt periode.
Vi må vite om noen barn ikke skal tas bilde av.
Vi sender også link til barnehagen med bilder tatt under svømmingen

Før oppstart sendes informasjon (praktisk info, utstyr, sikkerhet, innhold etc.) til de aktuelle barnehagene/foresatte.

 

Om dere er interessert , så må alle punkter under-inkl. 2.prioritet fylles ut og sendes på mail i retur.  
-          Ønsket bad: Libadet, Rotnesbadet, Elvetangen  

-          Ønsket periode : høst 2023 , vinter -23, vår -23.  NB: Oppgi alternativ periode

-          Ønsket kurstid: : 1.prio:               2.prio:

-          Antall  jenter :     antall gutter:

-          Antall lærere som kan være med i bassenget:

-          Organisasjonsnummer til barnehagen:

-          Kontaktperson i barnehagen:  Navn:   e- mail:  mob.nr.:

-          Behov for  transport (vanligvis tilbys transport tilbake):Ja /Nei

-          Spesielle behov/ ønsker fra barnehagen


Vi vil se på ønsker ,men må ta hensyn til følgende:  
- Prioritere barnehager som hittil ikke har fått deltatt
- Gi tilbud i det badet som ligger nærmest
- Barnehagen må være innstilt på å få tildelt seineste tider (da de fleste ønsker tidligst tid)

Frist for påmelding : Fortløpende,så snart en har bestemt/ønsker

Link til undervisningsdepartementet

Velkommen til svømmeopplæring og tidlig selvberging i vann!

 

ALDER:

fra ca. 4 -6 år, fortrinn førskolealder
Født  2017/2018

BAD:

Libadet, Rotnesbadet, Elvetangenbadet 

 PERIODE 2022:

 Vinter , vår og høst 2023

DAG og TIDER:
Se oversikt annet sted om tilbudet
 

TRANSPORT:

Gratis maxitaxi (fortrinnsvis tilbake)

ta kontakt

Om Nittedal Babysvømming og Nittedal Svømming og Livredning

Daglig leder og hovedinstruktør på alle kurstyper er Anne Edith Corneliussen. Utdannet gjennom Norges Idrettshøyskole og Atlantis Medisinske Høyskole, samt kurs gjennom Norges Livredningsselskap, 40 års erfaring som instruktør i baby- og småbarnssvømming og svømmeopplæring av barn, ungdom og voksne. Vært lærer i bl.a kroppsøving på alle skoletrinn- fra 6-19 år. Oppdatering skjer jevnlig gjennom seminarer og nye kurs.


Instruktører på svømme- og livredningskursene :

Alle er godkjente instruktører med kurs i aktuell kurstype og har avlagt den årlige livredningsprøven i vann for aktuelt basseng, inkl. repetisjon av hjerte - og lungeredning (HLR). Instruktørene deltar på seminarer, oppfriskningskurs og samarbeidsmøter.

Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet 
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan

Elvetangenbadet
Sloraveien 9, 1488 Hakadal 


Mobil

Kontaktskjema