Kontakt oss

Arrangør: Nittedal Babysvømming
og 
Nittedal Svømming og Livredning
Klubb av Norges Livredningsselskap

Dagl. leder: Anne Edith Corneliussen

Bad: Libadet på Slattum
Birkelundsv. 68a,Hagan

Skedsmotun,Terapibad
Husebyv.18,2020 Skedsmokorset

Mobil nr: +47 995 42 606

Nittedal Babysvømming

nittedal.babysvomming@hotmail.com

Nittedal Svømming og Livredning

nittedal.sl@hotmail.com


BARNEHAGESVØMMING

Til alle barnehagene i Nittedal

 

TILBUD OM GRATIS BARNEHAGESVØMMING 2020

Vi arrangerer svømming for  barnehager ,noe som departementet satser på og gir støtte til- som et ledd i drukningsforebygging.  Se link nederst.

 

Med forbehold om at departementet fortsetter å gi tilskudd til dette også i 2020 (mest sannsynlighet, bekreftes i januar), vil vi gjerne gi barnehager i Nittedal dette tilbudet på Libadet.- og mest sannsynlig også på Rotnesbadet fra høsten av.
Dette er gratis for barnehagen /barna, som ikke trenger å gjøre noe i forkant.

Vi søker om midler, organiserer, har utstyr og erfaren og kvalifisert lærer / instruktør og gjennomfører svømmeundervisningen. Det er også muligheter for å få ordnet transport om behov.

Tilbudet har vi hatt for mange barnehager og planlegger nå for vinter,vår og høst 2020.

Barnehagen må komme seg til og fra Libadet (mulighet for transport)  ,og det er nødvendig  at noen lærere er med i vannet, noe som avhenger av hvor mange barn som deltar.

Alder: ca 4 -6 år (førskolealder)

Antall barn: Gruppe på ca 10 - 15 barn - litt avhengig av antall lærere/voksne (foreldre) som er med .

Vi organiserer barna i grupper  i vannet – ut ifra innhold, sikkerhet etc.

Det er flere organiseringsmåter av barnehagegruppen vi kan komme frem til. Om gruppen er stor kan man f eks dele den i 2 - i 2 perioder eller rett etter hverandre i vannet samme dag /periode.

 

NB. For å sikre midler til barnehagesvømming for hele året bør vi ifølge departementet søke om midler på begynnelsen av året for både vinter, vår og høst 2020.

En barnehage kan derfor komme med ønske om svømming både  i vinter/vår og i høst , samt også  ønske om 2 forskjellige grupper både  i vinter, vår og på høsten.

 LIBADET:

PERIODE: Det er foreløpig planlagt 3 perioder  (a 7 gng) og 3 forskjellige tider;

Vinter/vår 2020:

1.periode: uke 3-10   (ikke uke 8 =vinterferie)

2.periode. Uke 11- 18  (ikke påskeferie) 

3.periode. Uke 19- 25 

 

Høst 2020:
LIBADET  og  ROTNESBADET (mest sannsynlig)

1.periode: uke 35-42  (ikke uke 40= høstferie)

2.periode. Uke 43 -49

 

Dag/tid:
LIBADET:Tirsdager , i bassenget mellom kl 13.30 og kl 15.30

(Forbehold om ukedag og tider pga nytt skoleår/plan for badet fra høsten av)

  1. kl 13.30 til kl 14.10
  2. kl 14.10 til kl 14.50
  3. kl 14.50 til kl 15.30

 

Det tas forbehold om periodene og tidene kan endres -sett ut ifra påmelding fra barnehagene.

Tid i garderoben og dusj før og etter må påberegnes i tillegg.

Noen barnehager har latt foreldre hente barn i badet etter svømmingen.

 

Innhold: Grunnleggende ferdigheter / vanntilvenning: takle å ha hodet under vann, dykke, flyte med og uten hjelpemidler, hoppe, lek /sangleker, livredningsaktiviteter, med mer

Vi har et infoskriv til foreldre (praktisk info, utstyr, sikkerhet, innhold etc.) som vi sender til aktuelle barnehager.

 PÅMELDING: (behover ikke være helt bindende i første omgang)

Om dere er interessert i dette tilbudet , så send en tilbakemelding («første mann til mølla») og oppgi følgende:

-          Ønsket periode i vinter /vår 2020 og /eller i høst 2020     + alternativ periode

-          Ønsket tidsrom     + alternativt tidspunkt

-          ca. antall barn (ant. jenter og gutter) -  i hver periode

-          Antall lærere som kan være med (også i vannet)

-          Organisasjonsnummer til barnehagen

-          Kontaktpersonen i barnehagen (navn og mob.nr)

-          Behov for  transport   (en / begge veier)

-          Spesielle behov /ønsker

 

Bare ta kontakt om dere lurer på noe- på mail eller telefon.

 

Link til undervisningsdepartementet:

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/svomming-i-barnehager/


 

Velkommen til gøy i vannet med svømmeopplæring, livredning; tidlig selvberging i vann.

 

Mvh

Nittedal Svømming og Livredning , klubb av Norges Livredningsselskap

Anne Edith Corneliussen

Leder / instruktør

Mob: 99542606 

Påmelding kurs

Trykk på aktuell kurstype nederst og fyll ut informasjon
.................................................................................
Kursinndeling BABY- og SMÅBARNSVØMMING
Skedsmotun: Tirsdag

Babyer fra ca 2-3 mnd -  :                kl. 16.00
Baby- og småbarn-ca 1-3 år:           kl. 16.30 

                                                          
Libadet
: S
øndag ettermiddag :
Småbarnsvømming:                                        ca. 3 -  4 år            kl 17.00  
Småbarn/begynnende svømmeopplæring:   ca. 4 -  5 år            kl 17.00 

SVØMMEKURS BARN,UNGDOM:
SØNDAG ettermiddag /kveld


Pt. er det ikke tilbud om vanngymnastikk pga mangel på bassengtid.

Klikk her for mer info om dette kurset
Navn:
Fødselsdato:
En forelders navn og adresse:
Mobilnr:
E-post:
 
Melding: