Barnehagesvømming

TILBUD OM GRATIS BARNEHAGESVØMMING 2022

Vekommen på barnehagesvømming

 

Vi arrangerer svømming for  barnehager, førskolesvømming,noe som departementet satser på og gir støtte til- som et ledd i drukningsforebygging.  Vi gir barnehager i Nittedal dette tilbudet, som er gratis for barnehagen/barna, og som vi tilrettelegger og gjennomfører. Tilbudet har vi hatt for mange barnehager i flere år.


Barnehagen må i utgangspunktet komme seg til og fra badet, men det er også muligheter for å få ordnet gratis transport om behov - spesielt tilbake til barnehagen. Det er nødvendig  at noen lærere er med i vannet, noe som avhenger av antall barn som deltar.

Vi søker om midler, organiserer, har utstyr og erfaren og kvalifisert lærer/ instruktør + ekstra instruktør ved behov. Vi gjennomfører svømmingen i forhold til sikkerhetskrav til svømmeundervisning.

Alder: ca. 4 -6 år (førskolealder og yngre)

Antall barn: Gruppe på ca + - 15 barn - men også færre/flere 
Perioder: Ta kontakt for å høre om ledig kapasitet

Vi organiserer barna i grupper  i vannet – ut ifra innhold, antall og sikkerhet.

Det er flere organiseringsmåter for barnehagegruppen vi kan komme frem til. Om gruppen er stor kan man feks dele den i 2 - delta over 2 perioder eller rett etter hverandre i vannet samme dag/periode. Gruppene kan også delta 2.hver gang.

 

NB. For å sikre midler til barnehagesvømming for hele året bør vi ifølge departementet søke om midler så tidlig som mulig på året. En barnehage kan derfor komme med ønske om svømming både  i vinter/vår og i høst , samt også  ønske om 2 forskjellige grupper både  i vinter, vår og på høsten.

PERIODE

Vinter. vår og høst 2022

DAG/ TID
LIBADET: Tirsdager , i bassenget mellom kl 13.35 og kl 15.30

  1. kl 13.35 til kl 14.15
  2. kl 14.10 til kl 14.50
  3. kl 14.45 til kl 15.25

 
ROTNESBADET: 
   1. kl 13.30 til kl 14.10
   2. kl 14.10 til kl 14.50

HAKADALSBADET:
Vi har dessverre ikke fått tildelt leietid her i vinter.

Det tas forbehold om periodene og tidene kan endres- sett ut ifra påmelding fra barnehagene. Tid i garderoben og dusj før og etter må påberegnes i tillegg.

Noen barnehager har latt foreldre hente barn i badet etter svømmingen.

 

INNHOLD

Grunnleggende ferdigheter/ vanntilvenning: takle å ha hodet under vann, dykke, flyte med og uten hjelpemidler, hoppe, lek /sangleker, livredningsaktiviteter m.m.

Diplom: Alle barna får diplom med bilde av barnehagen etter endt kurs.
Vi sender også link med bilder til barnehagen - tatt under svømmingen

Vi har et infoskriv til foreldre (praktisk info, utstyr, sikkerhet, innhold etc.) som vi sender til aktuelle barnehager.

 

Om dere er interessert i dette tilbudet, så send en snarlig tilbakemelding («første mann til mølla») og oppgi følgende:
-          Ønsket bad: Libadet eller  Rotnesbadet . Vanligvis blir det badet som er nærmest 

-          Ønsket periode vinter, vår eller høst 2022 + skriv 2. alternativ periode

-          Ønsket tidsrom + skriv 2. alternativt tidspunkt

-          Ca. antall barn- antall  jenter og antall gutter

-          Antall lærere som kan være med i bassenget

-          Organisasjonsnummer til barnehagen

-          Navn på kontaktpersonen i barnehagen + mail og mob.nr.

-          Behov for  transport (vanligvis tilbys transport tilbake)

-          Spesielle behov/ ønsker fra barnehagen

 

Link til undervisningsdepartementet

Vi forholder oss til smittevernsreglene på kursene våre.

Det tas forbehold om endringer i kurstilbudet i forhold til smittevernsreglene.

Velkommen til svømmeopplæring og tidlig selvberging i vann!

 

ALDER:

fra ca. 4 -6 år, førskolealder
Født 2016 og 2017

BAD:

Libadet og Rotnesbadet 

VARIGHET, PERIODE 2022:

 vinter, vår og høst 2022

TIDER:
Tirsdag mellom kl 13.30 og 15.30
 

TRANSPORT:

Gratis maxitaxi (tilbake)

ta kontakt

Om Nittedal Babysvømming og Nittedal Svømming og Livredning

Daglig leder og hovedinstruktør på alle kurstyper er Anne Edith Corneliussen. Utdannet gjennom Norges Idrettshøyskole og Atlantis Medisinske Høyskole, samt kurs gjennom Norges Livredningsselskap, 40 års erfaring som instruktør i baby- og småbarnssvømming og svømmeopplæring av barn, ungdom og voksne. Vært lærer i bl.a kroppsøving på alle skoletrinn- fra 6-19 år. Oppdatering skjer jevnlig gjennom seminarer og nye kurs.


Instruktører på svømme- og livredningskursene :

Alle er godkjente instruktører med kurs i aktuell kurstype og har avlagt den årlige livredningsprøven i vann for aktuelt basseng, inkl. repetisjon av hjerte - og lungeredning (HLR). Instruktørene deltar på seminarer, oppfriskningskurs og samarbeidsmøter.

Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet 
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan

Elvetangenbadet
Sloraveien 9, 1488 Hakadal 


Mobil

Kontaktskjema