Barnehagesvømming

TILBUD OM GRATIS BARNEHAGESVØMMING 2020

NB. DET TAS FORBEHOLD OM ENDRINGER I KURSTILBUDET I FORHOLD TIL SMITTEVERNREGLENE !

Vi arrangerer svømming for  barnehager, noe som departementet satser på og gir støtte til- som et ledd i drukningsforebygging. 

Vi vil gjerne gi barnehager i Nittedal dette tilbudet, som er gratis for barnehagen/barna, som ikke trenger å gjøre noe i forkant.

Tilbudet har vi hatt for mange barnehager i flere år og planlegger nå for høst 2020.

Barnehagen må i utgangspunktet komme seg til og fra badet,men det er også muligheter for å få ordnet gratis transport om behov - spesielt tilbake til barnehagen .Det er nødvendig  at noen lærere er med i vannet, noe som avhenger av antall barn som deltar.

Vi søker om midler, organiserer, har utstyr og erfaren og kvalifisert lærer /instruktør + ekstra ved behov og gjennomfører svømmingen, som holdes i forhold til sikkerhetskrav til svømmeundervisning.

Alder: ca 4 -6 år (førskolealder)

Antall barn: Gruppe på ca + - 15 barn - litt avhengig av antall lærere/voksne som er med. 

Vi organiserer barna i grupper  i vannet – ut ifra innhold, antall og sikkerhet.

Det er flere organiseringsmåter av barnehagegruppen vi kan komme frem til. Om gruppen er stor kan man f eks dele den i 2 - delta i 2 perioder eller rett etter hverandre i vannet samme dag/periode.

 

NB. For å sikre midler til barnehagesvømming for hele året bør vi ifølge departementet søke om midler på begynnelsen av året for både vinter, vår og høst 2020.

En barnehage kan derfor komme med ønske om svømming både  i vinter/vår og i høst , samt også  ønske om 2 forskjellige grupper både  i vinter, vår og på høsten.

PERIODE

Høst 2020: LIBADET og ROTNESBADET (mest sannsynlig)

1.periode: uke 35-42  (ikke uke 40= høstferie)

2.periode. Uke 43 -49
 

Dag/tid:
LIBADET: Tirsdager , i bassenget mellom kl 13.30 og kl 15.30

(Forbehold om ukedag og tider pga nytt skoleår/plan for badet fra høsten av)

  1. kl 13.30 til kl 14.10
  2. kl 14.10 til kl 14.50

 ROTNESBADET: Dag og tider er pt ikke klargjort.

Det tas forbehold om periodene og tidene kan endres -sett ut ifra påmelding fra barnehagene. Tid i garderoben og dusj før og etter må påberegnes i tillegg.

Noen barnehager har latt foreldre hente barn i badet etter svømmingen.

 

Innhold:

Grunnleggende ferdigheter / vanntilvenning: takle å ha hodet under vann, dykke, flyte med og uten hjelpemidler, hoppe, lek /sangleker, livredningsaktiviteter, med mer

 

Vi har et infoskriv til foreldre (praktisk info, utstyr, sikkerhet, innhold etc.) som vi sender til aktuelle barnehager.

 

Om dere er interessert i dette tilbudet , så send en snarlig tilbakemelding («første mann til mølla») og oppgi følgende:
-          Ønsket bad (Libadet eller Rotnesbadet)

-          Ønsket periode i høst 2020 + alternativ periode

-          Ønsket tidsrom      + alternativt tidspunkt

-          ca. antall barn (ant. jenter og gutter) -  i hver periode

-          Antall lærere som kan være med (også i vannet)

-          Organisasjonsnummer til barnehagen

-          Kontaktpersonen i barnehagen

-          Behov for  transport   (en / begge veier)

-          Spesielle behov /ønsker

 

Link til undervisningsdepartementet: https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/svomming-i-barnehager/Velkommen til svømmeopplæring og tidlig selvberging i vann!

 

ALDER:

fra ca. 4 -6 år, førskolealder

BAD:

Libadet
(Evnt. også på Rotnesbadet) 
 

VARIGHET, NESTE PERIODER :

Oktober - desember

TIDER:
Libadet: Tirsdager kl. 13.30  og  14.10


TRANSPORT:

Muligheter for gratis transport 


ta kontakt

Om Nittedal Babysvømming og Nittedal Svømming og Livredning

Daglig leder og hovedinstruktør på alle kurstyper er Anne Edith Corneliussen. Utdannet gjennom Norges Idrettshøyskole og Atlantis Medisinske Høyskole, samt kurs gjennom Norges Livredningsselskap, 39 års erfaring som instruktør i baby- og småbarnssvømming og svømmeopplæring av barn, ungdom og voksne. Vært lærer i bl.a kroppsøving på alle skoletrinn- fra 6-19 år. Oppdatering skjer jevnlig gjennom seminarer og nye kurs.


Instruktører på svømme- og livredningskursene på Libadet:

Alle er godkjente instruktører med kurs i svømming og livredning og har avlagt den årlige livredningsprøven i vann for Libadet, inkl. repetisjon av hjerte - og lungeredning (HLR). Instruktørene deltar på seminarer, oppfriskningskurs og samarbeidsmøter.

Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet  (helt nytt)
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan


Mobil

Kontakt skjema