Vi har nå stengt påmelding for de fleste av våre kurs.
Men ennå mulighet til å delta på en vanntreningsgruppe  og svømmeopplæring for voksne.
Nye kurs starter i slutten av august.

Søskenkurs

KURSBAD: Rotnesbadet 

KURSDAG OG TID: angitt på mail før oppstart

Det tas forbehold om evnt endring av tid/gruppe mtp mest mulig homogene grupper.

Kurstiden angir at man må være ferdig dusjet og klar ved bassenget max 5 min før kursstart.

 

Oppmøte ved inngangen ca. 15 min før kursstart.

 

Bytte av dag: Vi prøver å være fleksible mht å kunne bytte kursdag om dere iblant ikke kan delta på deres faste dag (tirsdag / søndag)-fortrinnsvis pga sykdom. Deltakelse kan da bli på søskenkurs eller enkeltkurs for hvert barn. (med forbehold om plass)
I tilfelle må det da sendes en forespørsel på sms/ mail på forhånd.

 

RUTINER RUNDT BADINGEN

Vogn settes utenfor inngangen og sko tas av i yttergangen.

Vi har stellematter i garderobene,samt lekegrind og sittestoler i dusjen.

Måltid må skje minimum 1,5 t før aktiviteten (lett fordøyelig), for å unngå ubehag og evnt oppkast i vannet

 

MÅL OG KURSINNHOLD

Søskengruppene er satt sammen av forskjellige aldersgrupper, der hver gruppe følges opp ved å dele de i 2 grupper i hoveddelen av kurstimen. Først felles oppvarming og samling med sang ,så inndeling i grupper  før samling og avslutningssang. De yngste på 1-2 år kan evnt gå opp av vannet litt før storesøkene-  da det for noen kan være litt lenge med ca 40 min.

Øvelser og sanger legges opp etter barnets alder og utviklingstrinn -både fysisk, psykisk og sosialt der hvert kurs har delmål.

BABYSVØMMING (O-2 år):

I starten er det viktigst at babyen føler trygghet mht omgivelsene i garderobe/ dusj og i vannet sammen med foreldre der de er viet full oppmerksomhet fra foreldrene. Rutiner og gjentakelser skaper trygghet,så også i vannet; Oppvarming, samling /sang, hovedaktiviteter og avslutning med samling/sang. Hovedaktiviteter:øvelser på mage - og rygg, «stup», øving av pustekontroll «dykking» (gradvis hodet under vann ), mattelek, samt livredning med livline,livbøye og HLR (hjerte-lungeredning)

Forberedelser hjemme: 
I tiden før oppstart bør foreldrene forberede babyen i et badekar eller en badebalje hjemme i ro og fred. Der kan de få en god opplevelse av vann som holder kroppstemperatur (ca 37 gr)  og de er hjemme der alt er kjent og tryggt.
Ved det daglige badet helles en liten kopp vann / "sildreøvelse "rolig  fra pannen og nedover ansiktet der vannet berører nese/munnpartiet .Gjenta noen ganger med minutters mellomrom.Dette mtp den gradvise treningen til pustekontroll. Da vil man se at babyen reagerer mtp struperefleksen / "dykkerrefleksen" - på samme måte som den slår ut når man blåser på barnet eller når det er ute i blest. Den siste tiden før kursstart kan badevannet med fordel senkes gradvis ned mot ca 35 gr. mtp tilvenning til bassengvannets 34 gr.

Videregående kurs : Fortsett å gjøre sildreøvelser /helle vann over hodet etterfulgt av å telle til 3 - både før oppstart og videre under kurset.

SMÅBARNSVØMMING (ca. 2-4 år):

I starten er det viktigst at barnet føler trygghet, der noen trenger mer tid enn andre - derfor differensiering. Skeptiske barn i starten mykes fort opp i samvær med andre barn.  Rutiner og gjentakelser skaper trygghet, så også i vannet; Oppvarming, samling /sang, hovedaktiviteter, frilek og avslutning med samling/sang. Hovedaktiviteter:Framdrift på mage - og ryggliggende, hopp,øving av pustekontroll (gradvis hodet under vann /«dykking»), flytemidler («pølser»,matter etc),sklie, samt livredning med livline,livbøye og HLR (hjerte-lungeredning) ,Frilek innimellom er viktig mtp fantasi,samarbeid etc.      De eldste (ca 4 år) som er modne for det gis tilbud om begynnende svømmeopplæring  (dykke dypere, flyte, gli, øke avstander)og ferdighetsmerke kan her være aktuelt.

Begynnende svømme- og livredningskurs (ca 4-5 år)

Det blir varierte aktiviteter ; sangleker, hopping, bruk av flytemidler, trening av pustekontroll/dykke under vann,

For de yngste som er klare for det/ modne nok blir det en gradvis overgang til begynnende svømmeopplæring : gli, dykke dypere, øke avstander, sosialt og samarbeid, prøve livredning mer selvstendig, etc . Hvert ferdighetsnivå har sitt innhold uti fra merkekrav.

(Rødt og grønt rumpetroll og sølvfrosk) Se mer om merkene nederst på siden i denne linken

 

Alle som har fullført 1.kurs hos oss får diplom med bilde av barn/foreldre + merke for de eldste på svømme- og livredningskurs.

 

HYGIENE

Alle må bidra til god vannkvalitet og hygiene,så derfor:
TA EN RASK, SKIKKELIG SÅPEDUSJ UTEN BADETØY FØR BADING.
Lengre hår på voksne settes opp, og smykker, klokker må tas av.

Fortell barna om viktigheten av dette med dusjing uten badetøy og at dobesøk bør gjøres før bading.

 

KURSVARIGHET OG AVGIFT  Se link

 

SYKDOM/ FRAVÆR

Om barnet ikke er i form (forkjølet, feber, smittsom sykdom, f.eks. øyekatarr etc) skal det ikke delta. Si ifra om fravær de første gangene, ellers behøves ikke beskjed.

 

UTSTYR Se link

 

GENERELL INFO

Verdisaker kan låses i garderobeskap. Ha med egen lås.

Gjenglemt tøy og ting tas vare på og legges i kasse i gangen.
Deltakerne må selv ha egen forsikring.

Husk å melde eventuell endring av adresse, e-mail eller mobilnummer.
Om badet skulle bli stengt av kommunen pga tekniske problemer eller Covid-19 («force majeure») meldes dette i tilfelle på mail/SMS. I tilfelle prøver vi at dere får tatt igjen det tapte.

Fotografering: Man kan kun ta bilder av sitt barn/forelder i bassenget

 

Instruktører: (avhengig av hvilken dag)

 Liv-Mari Corneliussen Rustad, Anne Edith Corneliussen, Ingrid Bredalen   + assistent Trine

 

Minner om svømmingens overordnede mål,
som gradvis kan nås med jevnlig aktivitet over tid:
«Faller et barn i vannet, skal det ikke få panikk, men kunne ta seg opp og inn til land»
 
VEL MØTT TIL LEK, SOSIALT OG TIDLIG SELVBERGING  I  VANN!

Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet 
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan

Elvetangenbadet
Sloraveien 9, 1488 Hakadal 


Mobil

Kontaktskjema