Babysvømming 0-2 år

Babysvømming 0-2 år

Velkommen til høstkurs 2021 i babysvømming
på Rotnesbadet (Hakadalsbadet åpnes ikke før seinere i høst)


HVA ER BABYSVØMMING? 

Babysvømming er forskjellige aktiviteter i vann for barnefamilien og starten på tidlig selvberging. Det er ofte en av de første aktivitetene en baby kan delta på der den får brukt hele kroppen, som den ellers ikke får beveget på samme måte liggende passivt på rygg / mage. Babysvømming gir barnet erfaringer i og under vann. Gjennom leker og annet utstyr og med sang får barnet en allsidig opplevelse av hvordan vannet virker på kroppen. Vi hjelper barnet til å mestre det våte elementet i eget tempo og i samsvar med eget utviklingsnivå og fysiske kapasitet. 

 

OVERORDNET MÅL : SELVBERGING

Faller et barn i vannet skal det ikke få panikk, men kunne ta seg opp og i sikkerhet/  inn til land.  Over tid og med jevnlig øvelse kan man gradvis nå dette målet ; tidlig selvberging. Barnet skal altså på et tidlig stadie bli vant med vannet og takle å ha hodet under vann ved å blant annet lære seg pustekontroll.
DELMÅL: Hvert kurs har egne delmål som er tilpasset barnets alder og utviklingstrinn.

Trygghet i vann starter med babysvømming. Barnet skal bli vant med vannet , takle sprut og  få hodet under vann samt kose og leke med foreldre.  Vårt mål i det første leveåret er at babyen har så mye glede av å være i vannet, at ved et fall uti vil babyen være avslappet nok til å la kroppen flyte opp, rotere rundt og gripe etter kanten.

FORBEREDELSER HJEMME: I tiden før oppstart bør foreldrene forberede babyen i et badekar eller en badebalje hjemme i ro og fred. Det er nok vann i en balje å bade i for de minste babyene. Der kan de få en god opplevelse av vann som holder kroppstemperatur, og de er hjemme der alt er kjent og trygt. Å rolig helle litt vann fra pannen og nedover ansiktets nese/munnparti kan være en liten forberedelse/start før bassengbesøket.

KURSTIDER

Erfaringsmessig har vi lange kurs for å sikre kontinuitet, kjennskap til aktiviteten og innlæring. Vi setter dere opp på den gruppen som passer til barnets alder og utviklingstrinn, uansett om en har deltatt på kurs før eller ikke. Det tas forbehold om endringer i kursene mht tider og aldersgrupper.
Foreløpig er det satt opp ca.-tider:

ROTNESBADET:

Tirsdag : Før og etter kl 16

Søndag: Ca. kl 13.30-16

 

HAKADALSBADET: Ikke ferdig før seinere i høst
Torsdag: Fra kl 16 - men det blir ikke her foreløpig da badet ikke åpnes før ut på høsten engang.
 

SØSKENGRUPPER: For barn mellom ca 9 mnd og ca 4 -5 år søndag på Rotnesbadet hvor søskene deles inn i egne undergrupper.

Bytte av kursdag: Vi har vanligvis en fleksibel ordning ved at dere kan bytte på kursdag- om dere iblant ikke kan delta på den faste kursdagen deres
(Må ses an mht antall og evnt endringer i Covid reglene)

 

PÅMELDING I RUBRIKKEN TIL HØYRE (NEDERST PÅ SIDEN OM DU BENYTTER MOBIL)

 

Vi ivaretar smittevernsreglene på våre kurs. Les mer om dette her

 

KURSINNHOLD

Øvelser og sanger legges opp etter barnets alder og utviklingstrinn -både fysisk, psykisk og sosialt. På kurset er det viktigste at babyen føler trygghet i omgivelsene sammen med foreldre i en ½ time, som er viet dets fulle oppmerksomhet. Rutiner i vannet skaper også trygghet; oppvarming, samling og sang, hovedaktiviteter og avslutning med sang. Barn lærer gjennom lek og det legges opp til hovedaktiviteter for mage- og ryggliggende, pustekontroll/dykk, stup, hopp, mattelek, kommunikasjon og litt livredning og HLR (hjerte-lungeredning) på slutten av kurset. Alle får eget diplom med bilde av babyen og foreldre.

 

Mot slutten av hvert kurs kommer undervannsfotograf for å ta bilder under og over vann. Bilder kan tas av barnet, foreldre og eventuelt søsken. En velger selv -etter å ha sett bildene- om en ønsker å kjøpe bildene. 

 

Video:

- begynnelsen i badekaret  

- Dykking av barnet

 

Sanger er en del av innholdet:

Se video fra sanger under:

- Sang i starten -  ca 2-3 år i denne videoen 

- Avslutningssang

FORDELER MED BABYSVØMMING

Vann er et godt stimuleringsmiljø der barnet bruker hele kroppen, noe som igjen virker positivt på hele bevegelsesutviklingen. Det er som kjent svært viktig med allsidig og hyppig  sansestimulering-spesielt i barnets første leveår. Hudkontakt med foreldre i vannet har en positiv innvirkning. Fortrolighet med vann skaper trygghet, som igjen kan forebygge drukningsulykker. Familien får også god kontakt med andre foreldre og barn, og barnet blir tidlig vant til sosial omgang med andre.

 

NÅR KAN BABYEN STARTE PÅ SVØMMEKURS?

Det varierer når arrangører tar inn babyer på kurs, men vår erfaring er at 3 mnd  og min. 5-6 kg er gunstig av flere grunner. Vannet avleder kroppstemperatur 80 ganger sterkere enn luft, og babyen kan ikke kontrollere temperaturen i kroppen. Eksempel: En baby som på ca. 10 uker med en kroppsvekt på 4 kilo, klarer å holde på kroppsvarmen i ca. 20 minutter i 34 grader varmt vann. Det er ellers store forskjeller fra individ til individ. 

Alder og utviklingsnivå: Før babyen er 3 mnd har den ikke utviklet kontroll over nakken (hodet faller lettere fremover med dupp i vannet)Derfor holdes et magegrep rundt babyen i vannet. Når babyen har fått litt mer spenst i muskulaturen sin etter 3 mnd vil det være lettere å holde babyen og kjenne hvordan vannet støtter kroppen- og dermed en god kommunikasjon og samspill mellom forelder og barn.
En svømmehall har mange nye inntrykk for de minste babyene, som er sensitive for lukter, lys, lyder og brå bevegelser. Noen lyder kan ha en frekvens som kan skape ubehag, og morarefleksen har lett for å slå ut jo yngre babyen er. For å begrense dette trenger ikke babyen å dusje i starten,da dusjlyden evnt kan påvirke noe.
Helsemessig må navelen ha grodd skikkelig. 

HISTORIKK OM BABYSVØMMING

Historisk sett har babysvømming foregått blant romerne og grekerne gjennom mange generasjoner. Moderne babysvømming ble startet av en australiener (Claire Timmermans) i U.S.A i 1960. I Norge startet organisert babysvømming i begynnelsen av 1970-tallet, og har siden økt i stor grad – i takt med utdannede instruktører og bassengutbygging. Nå tilbys kurs stort sett over hele Norge. 

 

Nittedal Babysvømming startet med kurs i 1990- på Rotnesbadet og etterhvert også på Glittrebadet i Hakadal noen år. Siden er kurstilbudet utvidet også til å omfatte barn, ungdom, voksne. I 2 år ble det holdt kurs på Skedsmotun, men i sept. 2020 ble det nye Rotnesbadet ferdig- ekstra oppvarmet terapibad (ca. 32 gr) der bunnen kan senkes og heves etter behov.
Når Hakadalsbadet blir ferdig i løpet av høsten vil vi også tilby kurs der (torsdager)

 

FOTOGALLERI

Klikk på hvert bilde og tekst kommer frem under bildet

ALDER:
fra ca. 2-3 mnd. - ca 2 år
 

BAD og DAGER:

Rotnesbadet:
Tirsdag og søndag
VARIGHET:
Fra uke 35 - uke 50
 

Om Nittedal Babysvømming og Nittedal Svømming og Livredning

Daglig leder og hovedinstruktør på alle kurstyper er Anne Edith Corneliussen. Utdannet gjennom Norges Idrettshøyskole og Atlantis Medisinske Høyskole, samt kurs gjennom Norges Livredningsselskap, 40 års erfaring som instruktør i baby- og småbarnssvømming og svømmeopplæring av barn, ungdom og voksne. Vært lærer i bl.a kroppsøving på alle skoletrinn- fra 6-19 år. Oppdatering skjer jevnlig gjennom seminarer og nye kurs.


Instruktører på svømme- og livredningskursene på Libadet:

Alle er godkjente instruktører med kurs i svømming og livredning og har avlagt den årlige livredningsprøven i vann for Libadet, inkl. repetisjon av hjerte - og lungeredning (HLR). Instruktørene deltar på seminarer, oppfriskningskurs og samarbeidsmøter.

Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet  (helt nytt)
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan


Mobil

Kontaktskjema