Babysvømming 0-2 år

Babysvømming 0-2 år

HVA ER BABYSVØMMING? 

Babysvømming er forskjellige aktiviteter i vann for barnefamilien og starten på tidlig selvberging. Det er ofte en av de første aktivitetene en baby kan delta på der den får brukt hele kroppen, som den ellers ikke får beveget på samme måte liggende passivt på rygg / mage. Babysvømming gir barnet erfaringer i og under vann. Gjennom leker og annet utstyr og med sang får barnet en allsidig opplevelse av hvordan vannet virker på kroppen. Vi hjelper barnet til å mestre det våte elementet i eget tempo og i samsvar med eget utviklingsnivå og fysiske kapasitet. 

 

HVORFOR BABYSVØMMING ?

Å oppholde seg i vann stimulerer babyen på en unik måte. Lavere tyngdekraft gjør babyen i stand til å kontrollere bevegelsene og gir frihet til å gjøre bevegelser som er vanskelig å utføre på land.
Forskning på baby- og småbarnsvømming viser til en rekke positive effekter for barnet. Dette bidrar til god utvikling av kroppsbeherskelse og styrke, noe som igjen gir mestringsglede og økt selvtillit. I møte med andre vil den sosiale kompetansen styrkes. Alt dette bidrar til at barnet utvikler bedre motoriske ferdigheter, bedre selvstendighet og bedre sosial tilpasningsdyktighet. Gjennom å utvikle pustekontroll, styrke og god vannfølelse tilegner barnet seg ferdigheter i selvberging. På videregående kurs lærer barnet allsidige og effektive måter å komme seg gjennom vannet på, strategier for å hvile, gjenopprette oppdrift og å orientere seg i vannet.

OVERORDNET MÅL : SELVBERGING

Faller et barn i vannet skal det ikke få panikk, men kunne ta seg opp og i sikkerhet/  inn til land.  Over tid og med jevnlig øvelse kan man gradvis nå dette målet ; tidlig selvberging. Barnet skal altså på et tidlig stadie bli vant med vannet og takle å ha hodet under vann ved å blant annet lære seg pustekontroll.

DELMÅL: Hvert kurs har egne delmål som er tilpasset barnets alder og utviklingstrinn.

Trygghet i vann starter med babysvømming. Barnet skal bli vant med vannet, takle sprut og  få hodet under vann samt kose og leke med foreldre.  Vårt mål i det første leveåret er at babyen har så mye glede av å være i vannet, at ved et fall uti vil babyen være avslappet nok til å la kroppen flyte opp, rotere rundt og gripe etter kanten eller flytemiddel.

FORBEREDELSER HJEMME: Spesielt nybegynnerkurs fra 0 - ca. 1 år
I tiden før oppstart bør foreldrene forberede babyen i et badekar eller en badebalje hjemme i ro og fred. Der kan de få en god opplevelse av vann som holder kroppstemperatur (ca 37 gr)  og de er hjemme der alt er kjent og trygt.
Ved det daglige badet helles en liten kopp vann / "sildreøvelse "rolig  fra pannen og nedover ansiktet der vannet berører nese/munnpartiet .Gjenta noen ganger med minutters mellomrom.Dette mtp den gradvise treningen til pustekontroll. Da vil man se at babyen reagerer mtp struperefleksen / "dykkerrefleksen" På samme måte som den slår ut når man blåser på barnet eller når det er ute i blest. De siste ukene før kursstart kan badevannet senkes gradvis ned mot ca 35 gr. mtp tilvenning til bassengvannets 33-34 gr.

KURSTIDER OG KURSAVGIFT


SE MER OM KURSVARIGHET OG AVGIFT HER.
 

Vi ivaretar smittevernsreglene på våre kurs. Les mer om dette her

Bytte av kursdag: Vi har vanligvis en fleksibel ordning med åkunne bytte på kursdag- om man iblant ikke kan delta på den faste kursdagen sin, som må forespørres i forkant.

(Må også ses an mht antall på aktuell kursgruppe,som regel går det greitt)


KURSINNHOLD

Øvelser og sanger legges opp etter barnets alder og utviklingstrinn -både fysisk, psykisk og sosialt. På kurset er det viktigste at babyen føler trygghet i omgivelsene sammen med foreldre i en ½ time, som er viet dets fulle oppmerksomhet. Rutiner i vannet skaper også trygghet; oppvarming, samling og sang, hovedaktiviteter og avslutning med sang. Barn lærer gjennom lek og det legges opp til hovedaktiviteter for mage- og ryggliggende, pustekontroll/dykk, stup, hopp, mattelek, kommunikasjon og litt livredning og HLR (hjerte-lungeredning) på slutten av kurset. Alle på nybegynnerkurs/1.kurs hos oss får eget diplom med bilde av babyen og foreldre.

 

Vi har egen undervannsfotograf som tar bilder under og over vann. Bilder kan tas av barnet, foreldre og eventuelt søsken. En velger selv -etter å ha sett bildene- om en ønsker å kjøpe bildene.
Det meddeles deltakerne i hver kursperiode om dette tilbudet blir gitt på slutten av kurset.

 


Video:

- begynnelsen i badekaret og i bassenget  

- Dykking av barnet

 

Sanger er en del av innholdet:

Se video fra sanger under:

- Sang i starten -  ca 2-3 år i denne videoen 

- Avslutningssang

FORDELER MED BABYSVØMMING

Vann er et godt stimuleringsmiljø der barnet bruker hele kroppen, noe som igjen virker positivt på hele bevegelsesutviklingen. Det er som kjent svært viktig med allsidig og hyppig  sansestimulering-spesielt i barnets første leveår. Hudkontakt med foreldre i vannet har en positiv innvirkning. Fortrolighet med vann skaper trygghet, som igjen kan forebygge drukningsulykker. Familien får også god kontakt med andre foreldre og barn, og barnet blir tidlig vant til sosial omgang med andre.

 

NÅR KAN BABYEN STARTE PÅ SVØMMEKURS?

Det varierer når arrangører tar inn babyer på kurs, men vår erfaring er at 3 mnd  og min. 5-6 kg er gunstig av flere grunner. Vannet avleder kroppstemperatur 80 ganger sterkere enn luft, og babyen kan ikke kontrollere temperaturen i kroppen. Eksempel: En baby som på ca. 10 uker med en kroppsvekt på 4 kilo, klarer å holde på kroppsvarmen i ca. 20 minutter i 34 grader varmt vann. Det er ellers store forskjeller fra baby til baby. 

Alder og utviklingsnivå: Før babyen er 3 mnd har den ikke utviklet kontroll over nakken (hodet faller lettere fremover med dupp i vannet)Derfor holdes et magegrep rundt babyen i vannet. Når babyen har fått litt mer spenst i muskulaturen sin etter 3 mnd vil det være lettere å holde babyen og kjenne hvordan vannet støtter kroppen- og dermed en god kommunikasjon og samspill mellom forelder og barn.
En svømmehall har mange nye inntrykk for de minste babyene, som er sensitive for lukter, lys, lyder og brå bevegelser. Noen lyder kan ha en viss frekvens og morarefleksen har lett for å slå ut jo yngre babyen er. For å begrense dette trenger ikke babyen å dusje i starten,da dusjlyden evnt kan påvirke noe.
Helsemessig må navelen ha grodd ferdig. 

HISTORIKK OM BABYSVØMMING

Historisk sett har babysvømming foregått blant romerne og grekerne gjennom mange generasjoner. Moderne babysvømming ble startet av en australiener (Claire Timmermans) i U.S.A i 1960. I Norge startet organisert babysvømming i begynnelsen av 1970-tallet, og har siden økt i stor grad – i takt med utdannede instruktører og bassengutbygging. Nå tilbys kurs stort sett over hele Norge. 

 

Nittedal Babysvømming startet med kurs i 1990- på Rotnesbadet og etterhvert også på Glittrebadet i Hakadal noen år. Siden er kurstilbudet utvidet også til å omfatte større barn. I 2 år ble det holdt kurs på Skedsmotun, men i sept. 2020 ble det nye Rotnesbadet ferdig- ekstra oppvarmet terapibad (ca. 32-34 gr) der bunnen kan senkes og heves etter behov.
På Elvetangenbadet,det lille hev-senkbassenget, starer vi kurs fra høsten 2022.

 

FOTOGALLERI

Klikk på hvert bilde og tekst kommer frem under bildet

Trykk på knappen under
for påmelding

PÅMELDING

Om Nittedal Babysvømming og Nittedal Svømming og Livredning

Daglig leder og hovedinstruktør på alle kurstyper er Anne Edith Corneliussen. Utdannet gjennom Norges Idrettshøyskole og Atlantis Medisinske Høyskole, samt kurs gjennom Norges Livredningsselskap, 40 års erfaring som instruktør i baby- og småbarnssvømming og svømmeopplæring av barn, ungdom og voksne. Vært lærer i bl.a kroppsøving på alle skoletrinn- fra 6-19 år. Oppdatering skjer jevnlig gjennom seminarer og nye kurs.


Instruktører på svømme- og livredningskursene :

Alle er godkjente instruktører med kurs i aktuell kurstype og har avlagt den årlige livredningsprøven i vann for aktuelt basseng, inkl. repetisjon av hjerte - og lungeredning (HLR). Instruktørene deltar på seminarer, oppfriskningskurs og samarbeidsmøter.

Kontakt oss

Arrangør
Nittedal Babysvømming

- og -

Nittedal Svømming og Livredning

Klubb av Norges Livredningsselskap
Daglig leder
Anne Edith Corneliussen
Bad
Rotnesbadet 
Stasjonsveien 10, Rotnes

Libadet
 
Birkelundsv. 68a, Hagan

Elvetangenbadet
Sloraveien 9, 1488 Hakadal 


Mobil

Kontaktskjema