Info til deltakere

Nå er Libadet åpnet igjen og vi starter opp nye kurs kommende søndag 17.november!
Alle kursdeltakerne som startet i september får nå en mail om oppstart igjen.
Nye deltakere er velkommen- send en påmelding på skjemaet nederst.

......................................................................................................................................................................................................................................

Det er ledige plasser på kursene - med inntak og start fortløpende nå i november.
Påmeldingsskjemaet nederst på hjemmesiden kan da brukes
.......................................................................................................................................................................................................


GENERELL STARTNFORMASJON  til påmeldte på SVØMMEKURS FOR BARN, UNGDOM

VELKOMMEN PÅ SVØMMEKURS FOR BARN

Under følger en del informasjon, som vi ber dere lese nøye før kursstart.

 

SØNDAG ettermiddag / kveld                     TID: Se angitt tid på tilsendt mail

Nye barn settes på gruppe ut ifra antatt ferdighetsnivå ,og det kan bli justering av gruppene etter noen ganger når vi har sett barnets nivå i vannet.

BAD:    Libadet, Slattum, Birkelundveien 68a,1481 Hagan

https://www.google.com/search?q=libadet&oq=libad&aqs=chrome.2.69i59j69i57j0l3j69i61.3154j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

KURSVARIGHET:  Start: 17.november  2019  -  til juni 2020
NB. Vi har lange kurs mtp å sikre kontinuitet ,utbytte og innlæring. for det er en lengre prosess å bli godt nok svømmedyktig og selvbergende 

Ikke Svømming: Vi tar juleferie ,men fortsetter i begynnelsen av januar.Vinter- og påskeferien utgår også.

 

KURSAVGIFT  ( baseres på antall ganger kurset varer )  ca 22 ganger
Kr: ca. 3000-3500..med forbehold og avhengig av oppstartsdato .      For de som starter etter kursstart blir kursavgiften redusert i forhold til det.

Om ønskelig kan kursbeløpet deles opp og betales i 2 omganger (1.del v kursstart og 2.del innen okt.)

Søsken/ familierabatt: 2.deltaker: ca 20%   3.deltaker: ca 40%   4.deltaker: Gratis

Faktura blir sendt på mail.

Kursavgiften inkluderer medlemskap i Nittedal Svømming og Livredning ( av Norges Livredningsselskap) med flere fordeler.
Se link: https://www.livredning.no/blimedlem


UTSTYR:
Badetøy, badehette (gjerne i tøy) med navn foran,håndklær, såpe,dykkebriller:det er en fordel at barnet har sine egne dykkebriller som passer (vi har noen til utlån)
For de yngste som fryser lett anbefaler vi en våtdrakt eller en ren lang overdel.(Det kan man evnt se an etter første gang)


KURSRUTINER:

Det oppfordres til at barn over  ca.6 -7 år bruker garderoben til sitt kjønn.

Mtp ro på gruppen før dere- kom til bassenget kun noen minutter før kurset starter- og vent på tribunen til kursstart og vi gir beskjed om at dere skal komme ned til bassenget.
NB. 
For nybegynnere og de yngste barna (under ca 7 år) skal  EN FORELDER / VOKSEN VÆRE MED BARNET I VANNET mht barnets trygghet, framgang, læringseffektivitet, sikkerhet etc. ). Dette ses an etter hvert.

 

HYGIENE: NB,NB!!!

Alle må bidra til god vannkvalitet og hygiene - med innskjerping fra kommunen:
DET MÅ TAS EN SKIKKELIG SÅPEDUSJ  - UTEN BADETØY - FØR BADING.

Det er fint om dere snakker med barnet om viktigheten av dette.

Dobesøk kan med fordel gjøres før kursstart.

Smykker, klokker tas av- evnt. sminke da foreldre gjerne dykker sammen med barna

 

MÅLTID: Barnet må ikke spise rett før badingen –et lett måltid min. 1 ½ time før - viktig for å unngå ubehag og evnt. oppkast i vannet.

SYKDOM: Om barnet ikke er i form (forkjølet, feber, smittsom sykdom, f.eks. øyekatarr) skal det ikke delta. Dere trenger ikke si ifra om fravær -med mindre det blir over en lengre periode.

VERDISAKER tas med til bassenget og kan legges der.

GJENGLEMT tøy og ting tas vare på og ligger i kasse nede ved trappen til garderobene
FORSIKRING  må deltakerne selv ha .

AVLYSING -Om badet skulle bli stengt av kommunen pga tekniske problemer ,meldes dette i tilfelle på SMS /mail. Selv om dette er "force majeure" , vil vi prøve så langt det lar seg gjøre at det tapte tas igjen.

ELLERS: Husk å melde evnt. endring av adresse ,e-mail eller mobilnr.

INSTRUKTØRER:

Erlend, Hannah, Håvard,Selma, Parfait,Marius, Anne Edith 

 

MÅL FOR KURSET

Overordnet mål = selvberging:

Faller et barn i vannet skal det ikke få panikk, men kunne ta seg opp og i sikkerhet /  inn til land – og etter hvert også redde andre.

Hovemålet videre er at barnet skal bli trygg i vann på forskjellige alders- og ferdighetsnivå ,som hver har sitt mål (merkekrav) og etterhvert bli svømmedyktig/selvbergende.

 

KURSGRUPPER

Grovinndeling av kurstype og alder er som under, men er også avhengig av barnets erfaring i vann (om det har vært babysvømmer, mye i vann etc) Hver kursgruppe kan derfor deles i smågrupper eller flyttes på annen passende gruppe.

                                                                            

KURSINNHOLD

Hver kursgruppe med forskjellig ferdighetsnivå har sitt innhold (jfr bl.a. merkekrav)

Når barnet har lært å mestre en grunnleggende ferdighet (spesielt på svømmeopplæringskursene), settes det på neste nivå, slik at vi sikrer at hvert barn får utfordringer gjennom hele kurset.

Vi legger også vekt på trivsel og det sosiale, som man får gjennom læring, lek og samarbeid.

Undervannsfotografen kommer i siste del av kurset, og alle får merke og diplom med bilde etter endt kurs.  Mer om innholdet gis på kurset.

 

Ca. 3,5- 4,5 år : SMÅBARNSVØMMING / VANNTILVENNING     og

Ca. 4,5 – 5 år  : VANNTILVENNING  / BEGYNNENDE SVØMMEOPPLÆRING 

Øvelser og sanger legges opp etter barnets alder og utviklingstrinn - både fysisk, psykisk og sosialt.

Hvert barn utvikler seg i ulik takt  i forhold til  nervesystemets modning. Barna har også ulik erfaring mht hvor lenge de har deltatt på svømming. Det tilrettelegges derfor  med varierte øvelser som tilpasses hvert barns ståsted med differensierte oppgaver slik at det får utfordringer.

Det blir aktiviteter for mage- og rygg, dykk, hopp, flytemidler, sangleker og ikke minst frilek, der barnet får brukt fantasien. Livredningsaktiviteter for både barn og voksne trekkes også inn i tillegg til litt førstehjelp og HLR (hjerte-lungeredning)

For de som er klare for det/modne nok blir det en gradvis overgang til begynnende svømmeopplæring  (gli, dykke dypere, øke avstander, sosialt og samarbeid, prøve livredning selvstendig, etc)

 

Ca. 5 år og eldre :SVØMME-og LIVREDNINGSKURS for BEGYNNERE  

Hovedmålet er at barnet skal bli trygg i vann og etterhvert bli svømmedyktig/selvbergende , der  målet er å beherske 8 sentrale ferdigheter; bl.a dykke, svømme under vann,hoppe / stupe, flyte, pusteteknikk, framdrift , svømmeteknikker, livredning etc. For å lære disse sentrale ferdighetene, starter man å gå gjennom ca 20 øvelser /delmål, noe som krever øvelse og kontinuitet over en lengre periode. Det gis mulighet til å ta ferdighetsmerke (vann-, hval- og skilpaddemerket, evnt andre etterhvert) Mer om innholdet gis på kurset.

 

Ca. fra 5-6 år og eldre: SVØMME- og LIVREDNINGSKURS for VIDEREGÅENDE og for større barn /ungdom

På dette kurset videreføres de grunnleggende ferdigheter fra forrige kurs ved å øke dybde, lengde/avstand mht dykking, svømme under og over vann, hoppe / stupe, flyte, pusteteknikk, framdrift svømmeteknikker, mer utfordringer i livredning etc,

En del av dette kommer inn under skilpadde-, pingvin- og selungemerket samt livredningsmerket oter og distansemerker. Det vil også bli lagt mer vekt på livredningsdelen; redde seg selv og andre, bruk av livline, livbøye, småkonkurranser mm. For de eldste trenes det også på svømmedyktighetstesten som skal kunne mestres i 4.klasse.

 

Minner om svømmingens overordnede mål ,som gradvis kan nås med jevnlig aktivitet i vann:

«Faller et barn i vannet, skal det ikke få panikk, men kunne ta seg opp og inn til land»

VEL MØTT TIL SVØMMING, SOSIALT  OG  SELVBERGING  I  VANN !

 

 


...........................................................................................................
GENERELL STARTINFORMASJON 

BABY- og SMÅBARNSVØMMING : ca. 1 til ca 4 år


KURSDAG og TID: tirsdag ....

KURSVARIGHET og AVGIFT:  

Vi har lange kurs mtp kontinuitet og utbytte/framgang i vann på sikt.

F.o.m.uke .... t.o.m. uke ....

NB. Ikke svømming i skolenes ferier

Kursavgiften på kr. ............ betales ved start - på kurset eller nettbank

Om ønskelig kan beløpet betales i 2 omganger: 1. del ved start og  2. del innen...........

Det gis søsken/ familiemoderasjon på andre svømmekurs / vanngymnastikk:

Søsken / deltaker nr.2  eller deltakelse 2 gng i uka: + ......

Deltaker nr.3: + kr........Deltaker nr.4: Gratis.

KURSINNHOLD:

Øvelser og sanger legges opp etter barnets alder og utviklingstrinn -både fysisk, psykisk og sosialt-som tilpasses ferdighetsnivået med differensierte oppgaver når det er behov.

Det blir videreføring av aktiviteter for mage- og rygg, dykk, stup, hopp, flytemidler, , sangleker og ikke minst frilek, der barnet får brukt fantasien.Livredningsaktiviteter for både barn og voksne trekkes også inn i tillett til litt førstehjelp og HLR (hjerte-lungeredning)

Ca 1-4 år. Babyer og småbarn ;

Hvert barn utvikler seg i ulik takt  i forhold til  nervesystemets modning. Barna har også ulik erfaring mht hvor lenge de har deltatt på baby- og småbarnsvømmingen. Det tilrettelegges derfor  med varierte øvelser som tilpasses hvert barns ståsted slik at det får utfordringer.

I barnets rasende utvikling kan vi/foreldre oppleve svingninger både mht vilje, humør og aktivitetsnivå også i forhold til vannaktivitetene. Barnets innlærings-/ og utviklingsønske er ikke jevnt stigende, og da kan man derfor tro at barnet ikke liker å gå på svømming lenger. Med en porsjon tålmodighet vil foreldre i de fleste tilfeller oppleve at lysten og iveren plutselig kommer tilbake.

Ca.4 år. Eldste småbarn:

I takt med barnas modning blir øvelsene nå litt mer «avanserte»-  en gradvis overgang til begynnende svømmeopplæring  (gli, dykke dypere, øke avstander,sosialt og samarbeid, prøve livredning mer selvstendig, etc)

KURSRUTINER:

Mtp ro på gruppen før dere- kom inn til bassenget kun noen minutter før kurset starter.

Vent med å gå ned i vannet til kursstart  og beskjed gis. Antall personer i bassenget er  begrenset så derfor kan kun en voksen være med barnet i vannet. Men det er plass rundt bassenget til å ta med skuelysten familie  / besteforeldre / venner når dere ønsker det.

HYGIENE: NB,NB!!! 

Alle må bidra til god vannkvalitet og hygiene - med innskjerping fra kommunen:
DET MÅ TAS EN SKIKKELIG SÅPEDUSJ  - UTEN BADETØY - FØR BADING.
Lengre hår på voksne må settes opp så det kommer over vannet. Smykker, klokker, evnt.sminke tas av. 

Ved dykking sammen med barnet etterhvert skal voksne bruke badehette (vi har noen til utlån )

UTSTYR: Badetøy, håndklær (gjerne et stort med hette til barnet), såpe, lotion, drikke.

Badebuksen må ha god strikk også rundt lårene   Det skal ikke brukes bleie under.

Badetruse  kan kjøpes hos oss (kr.80,-) 

MÅLTID:Barnet må ikke spise rett før badingen –min. 1 ½ time før - viktig for å unngå ubehag og evnt. oppkast i vannet.

SYKDOM: Om barnet ikke er i form (forkjølet, feber, smittsom sykdom, f.eks. øyekatarr) skal det ikke delta. Dere trenger ikke si ifra om fravær -med mindre det blir flere ganger/lengre periode.

VERDISAKER tas med inn til bassenget og legges i kurv der. (ta minst mulig av dette med til badet) 

 

GJENGLEMT tøy og ting tas vare på og kan finnes i rommet på venstre side i gangen.

FORSIKRING  må deltakerne selv ha . 

ELLERS: Husk å melde evnt. endring av adresse ,e-mail eller mobilnr. 

AVLYSING -Om badet skulle bli stengt av kommunen  pga tekniske problemer ,meldes dette i tilfelle på SMS. Selv om dette er «force majeure» ,vil vi prøve så langt det lar seg gjøre at det tapte tas igjen, bl.a. gjennom vår fleksible ordning med muligheten til bytte av kursdager.

Skedsmotun

Minner om babysvømmingens overordnede mål ,som gradvis kan nås med jevnlig aktivitet i vann:

«Faller et barn i vannet, skal det ikke få panikk, men kunne ta seg opp og inn til land»

VEL MØTT TIL LEK  OG  SOSIALT  OG TIDLIG  SELVBERGING  I  VANN !

Påmelding kurs

Trykk på aktuell kurstype nederst og fyll ut informasjon
.................................................................................
Kursinndeling BABY- og SMÅBARNSVØMMING
Skedsmotun: Tirsdag

Babyer fra ca 2-3 mnd -  :                kl. 16.00
Baby- og småbarn-ca 1-3 år:           kl. 16.30 

                                                          
Libadet
: S
øndag ettermiddag :
Småbarnsvømming:                                        ca. 3 -  4 år            kl 17.00  
Småbarn/begynnende svømmeopplæring:   ca. 4 -  5 år            kl 17.00 

SVØMMEKURS BARN,UNGDOM:
SØNDAG ettermiddag /kveld


Pt. er det ikke tilbud om vanngymnastikk pga mangel på bassengtid.

Klikk her for mer info om dette kurset
Navn:
Fødselsdato:
En forelders navn og adresse:
Mobilnr:
E-post:
 
Melding: