Info til deltakere

LIBADET ; Vi fikk nå bekreftelse på at Libadet fortsett vil være stengt tom mandag 4.mars. Altså fortsetter vi svømmingen fra og med torsdag 7.mars ...og nå med stupebrettet igjen og bedre akustikk i rommet.

......................................................................................................................................................................................................................................

Det er ledige plasser på kursene - med inntak og start fortløpende nå i mars.
Påmeldingsskjemaet nederst på hjemmesiden kan da brukes
.......................................................................................................................................................................................................


GENERELL STARTINFORMASJON 

SVØMMEKURS FOR BARN / UNGDOM 

DAG og TID:  blir angitt i tilsendt mail

Gruppene deles inn etter barnets ferdighetsnivå ,og det kan bli justering av gruppene  etter hvert.

Om kursdagen iblant ikke skulle passe, kan dere delta den andre kursdagen vi holder kurs

( torsdag og søndag) Det må i tilfelle avtales på forhånd-send mail eller sms.

KURSVARIGHET og AVGIFT:

Vi har lange kurs mtp kontinuitet og utbytte mtp svømmedyktighet og selvberging i vann på sikt.

F.o.m. mars til juni

NB. Ikke svømming i påsken og Kr.himmelfartsdag.

Kursavgift: Avhenger av kursstart. Faktura sendes på mail.

Om ønskelig kan beløpet betales i 2 omganger: 1. del ved start og  2. del innen oktober

Det gis søsken/ familiemoderasjon på andre svømmekurs.

UTSTYR: Badetøy, badehette (med navn foran for nye deltakere) håndklær, såpe, drikke etter svømmingen.

KURSRUTINER:

Det er en fordel at foreldre og barn fordeler seg best mulig på begge garderobene + en  ekstra damegarderobe på venstre side inne i gangen (Ofte er det best plass i herregarderoben)

Det oppfordres til at barn over 6 år bruker garderoben til sitt kjønn.

Mtp ro på gruppen før dere- kom inn til bassenget kun noen minutter før kurset starter - se klokke i garderoben.

KURSINNHOLD:

Hovedmålet er at barnet skal bli helt trygg i vann og etterhvert bli svømmedyktig/selvbergende , der  målet er å  kunne beherske 8 sentrale ferdigheter; bl.a dykke, svømme under vann, hoppe / stupe, flyte, pusteteknikk, framdrift , svømmeteknikker, livredning etc.

For å lære disse 8 sentrale ferdighetene, går man gjennom ca 20 øvelser /delmål, noe som krever øvelse og kontinuitet over en lengre periode. Merkesystemet bygger på de 4 grunnleggende ferdighetene:

DYKKING:     HVAL

FLYTING:       SKILPADDE

GLI:                PINGVIN

FREMDRIFT:  SELUNGE  

LIVREDNINGSMERKET, OTER,  OG  DISTANSEMERKER

I tillegg blir det mange andre øvelser som; stuping, hopping, livredning og selvberging, leker og frilek. Barna får også et fint sosialt samvær gjennom læring, lek og samarbeid.

Mer om innholdet fås på kurset.

Undervannsfotografen kommer i løpet av våren, og alle får merke og diplom med bilde etter endt kurs.

NYBEGYNNERKURSET:

En voksen er med barnet i bassenget ( mht barnets trygghet, framgang, læringseffektivitet, sikkerhet etc. )-. Her blir det Hval- og skilpaddemerket som er det sentrale. i tillegg til livredningsaktivteter.

VIDEREGÅENDE KURS 1, 2 og 3:

Målet er nå at barnet skal bli enda tryggere i vann og mer svømmedyktig /selvbergende;

Og ta de neste ferdighetsmerkene; pingvin (gli/framdrift) og selungemerket (framdrift /teknikk)

Deretter blir det livredningsmerket, oter,  eller distansemerker.HYGIENE: NB,NB!!!

Alle må bidra til god vannkvalitet og hygiene - med innskjerping fra kommunen:

DET MÅ TAS EN SKIKKELIG SÅPEDUSJ  - UTEN BADETØY - FØR BADING.

Det er fint om dere snakker med barnet om viktigheten av dette.

BADEHETTE er påbudt for alle (vi har noen til utlån ), og smykker, klokker tas av- og evnt. sminke da man gjerne dykker sammen.

MÅLTID:Barnet må ikke spise rett før badingen –min. 1 ½ time før - viktig for å unngå ubehag og evnt. oppkast i vannet.

SYKDOM: Om barnet ikke er i form (forkjølet, feber, smittsom sykdom, f.eks. øyekatarr) skal det ikke delta. Dere trenger ikke si ifra om fravær -med mindre det blir en lengre periode.

VERDISAKER tas med inn til bassenget og legges i kurv der. (ta minst mulig av dette med til badet) 

GJENGLEMT tøy og ting tas vare på og kan finnes i rommet på venstre side i gangen.
FORSIKRING  må deltakerne selv ha .

ELLERS: Husk å melde evnt. endring av adresse ,e-mail eller mobilnr.

AVLYSING -Om badet skulle bli stengt av kommunen  pga tekniske problemer ,meldes dette i tilfelle på SMS. Selv om dette er «force majeure» ,vil vi prøve så langt det lar seg gjøre at det tapte tas igjen, bl.a. gjennom vår fleksible ordning med muligheten til bytte av kursdager gjennom hele kurset.

LIBADET: Birkelundsveien 67 a, Hagan

Minner om svømmingens overordnede mål ,som gradvis kan nås med jevnlig aktivitet i vann:

«Faller et barn i vannet, skal det ikke få panikk, men kunne ta seg opp og inn til land»

VEL MØTT TIL LEK  OG  SOSIALT  OG TIDLIG  SELVBERGING  I  VANN !

...........................................................................................................
GENERELL STARTINFORMASJON 

BABY- og SMÅBARNSVØMMING : ca. 1 til ca 4 år


KURSDAG og TID: tirsdag ....

KURSVARIGHET og AVGIFT:  

Vi har lange kurs mtp kontinuitet og utbytte/framgang i vann på sikt.

F.o.m.uke .... t.o.m. uke ....

NB. Ikke svømming i skolenes ferier

Kursavgiften på kr. ............ betales ved start - på kurset eller nettbank

Om ønskelig kan beløpet betales i 2 omganger: 1. del ved start og  2. del innen...........

Det gis søsken/ familiemoderasjon på andre svømmekurs / vanngymnastikk:

Søsken / deltaker nr.2  eller deltakelse 2 gng i uka: + ......

Deltaker nr.3: + kr........Deltaker nr.4: Gratis.

KURSINNHOLD:

Øvelser og sanger legges opp etter barnets alder og utviklingstrinn -både fysisk, psykisk og sosialt-som tilpasses ferdighetsnivået med differensierte oppgaver når det er behov.

Det blir videreføring av aktiviteter for mage- og rygg, dykk, stup, hopp, flytemidler, , sangleker og ikke minst frilek, der barnet får brukt fantasien.Livredningsaktiviteter for både barn og voksne trekkes også inn i tillett til litt førstehjelp og HLR (hjerte-lungeredning)

Ca 1-4 år. Babyer og småbarn ;

Hvert barn utvikler seg i ulik takt  i forhold til  nervesystemets modning. Barna har også ulik erfaring mht hvor lenge de har deltatt på baby- og småbarnsvømmingen. Det tilrettelegges derfor  med varierte øvelser som tilpasses hvert barns ståsted slik at det får utfordringer.

I barnets rasende utvikling kan vi/foreldre oppleve svingninger både mht vilje, humør og aktivitetsnivå også i forhold til vannaktivitetene. Barnets innlærings-/ og utviklingsønske er ikke jevnt stigende, og da kan man derfor tro at barnet ikke liker å gå på svømming lenger. Med en porsjon tålmodighet vil foreldre i de fleste tilfeller oppleve at lysten og iveren plutselig kommer tilbake.

Ca.4 år. Eldste småbarn:

I takt med barnas modning blir øvelsene nå litt mer «avanserte»-  en gradvis overgang til begynnende svømmeopplæring  (gli, dykke dypere, øke avstander,sosialt og samarbeid, prøve livredning mer selvstendig, etc)

KURSRUTINER:

Mtp ro på gruppen før dere- kom inn til bassenget kun noen minutter før kurset starter.

Vent med å gå ned i vannet til kursstart  og beskjed gis. Antall personer i bassenget er  begrenset så derfor kan kun en voksen være med barnet i vannet. Men det er plass rundt bassenget til å ta med skuelysten familie  / besteforeldre / venner når dere ønsker det.

HYGIENE: NB,NB!!! 

Alle må bidra til god vannkvalitet og hygiene - med innskjerping fra kommunen:
DET MÅ TAS EN SKIKKELIG SÅPEDUSJ  - UTEN BADETØY - FØR BADING.
Lengre hår på voksne må settes opp så det kommer over vannet. Smykker, klokker, evnt.sminke tas av. 

Ved dykking sammen med barnet etterhvert skal voksne bruke badehette (vi har noen til utlån )

UTSTYR: Badetøy, håndklær (gjerne et stort med hette til barnet), såpe, lotion, drikke.

Badebuksen må ha god strikk også rundt lårene   Det skal ikke brukes bleie under.

Badetruse  kan kjøpes hos oss (kr.80,-) 

MÅLTID:Barnet må ikke spise rett før badingen –min. 1 ½ time før - viktig for å unngå ubehag og evnt. oppkast i vannet.

SYKDOM: Om barnet ikke er i form (forkjølet, feber, smittsom sykdom, f.eks. øyekatarr) skal det ikke delta. Dere trenger ikke si ifra om fravær -med mindre det blir flere ganger/lengre periode.

VERDISAKER tas med inn til bassenget og legges i kurv der. (ta minst mulig av dette med til badet) 

 

GJENGLEMT tøy og ting tas vare på og kan finnes i rommet på venstre side i gangen.

FORSIKRING  må deltakerne selv ha . 

ELLERS: Husk å melde evnt. endring av adresse ,e-mail eller mobilnr. 

AVLYSING -Om badet skulle bli stengt av kommunen  pga tekniske problemer ,meldes dette i tilfelle på SMS. Selv om dette er «force majeure» ,vil vi prøve så langt det lar seg gjøre at det tapte tas igjen, bl.a. gjennom vår fleksible ordning med muligheten til bytte av kursdager.

Skedsmotun

Minner om babysvømmingens overordnede mål ,som gradvis kan nås med jevnlig aktivitet i vann:

«Faller et barn i vannet, skal det ikke få panikk, men kunne ta seg opp og inn til land»

VEL MØTT TIL LEK  OG  SOSIALT  OG TIDLIG  SELVBERGING  I  VANN !

Påmelding kurs

Trykk på aktuell kurstype nederst og fyll ut informasjon
.................................................................................
Kursinndeling BABY- og SMÅBARNSVØMMING
Skedsmotun: Tirsdag

Babyer fra ca 2-3 mnd -  :                kl. 16.00
Baby- og småbarn-ca 1-3 år:           kl. 16.30  (fullt)

                                                          
Libadet
: S
øndag ettermiddag :
Småbarnsvømming:                                        ca. 3 -  4 år            kl 17.00  
Småbarn/begynnende svømmeopplæring:   ca. 4 -  5 år            kl 17.00 

SVØMMEKURS BARN,UNGDOM:
SØNDAG ettermiddag /kveld


Pt. er det ikke tilbud om vanngymnastikk pga mangel på bassengtid.

Klikk her for mer info om dette kurset
Navn:
Fødselsdato:
En forelders navn og adresse:
Mobilnr:
E-post:
 
Melding: